Meeste gemeenten hebben geen problemen met hun huisvuilzakken

LENNIK en REGIO – We deden een rondvraag in alle gemeenten van onze regio over hun ervaring met huisvuilzakken. We kregen antwoorden uit Halle, Gooik, Galmaarden, Ternat, Beersel en Roosdaal. Blijkbaar zijn er in Gooik al problemen geweest met dezelfde leverancier als in die van Lennik.

Naar aanleiding van de problemen met het aantal vuilniszakken per rol, werkt de gemeente Lennik samen met de leverancier van de vuilniszakken een definitieve oplossing uit ter compensatie voor de gedupeerde inwoners. De leverancier heeft even tijd gevraagd om een voorstel naar de gemeente toe uit te werken.  Begin volgende week zullen de compenserende maatregelen, na goedkeuring van het gemeentebestuur, gecommuniceerd worden.

Iedereen die een foutief geproduceerde rol heeft aangekocht, kan dit uiteraard nog steeds melden via het meldpunt van de gemeente en zijn origineel aangekochte rol op het gemeentehuis inleveren.

Andere gemeenten

Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers zal de stad Halle steekproefsgewijs controles uitvoeren. Dezelfde firma, die in Lennik de huisvuizakken levert, levert immers GFT-zakken in Halle. “Indien hieruit zou blijken dat de Hallenaar & de stad benadeeld zou zijn zullen alle mogelijke juridische middelen ingezet worden.”

In Gooik hebben ze nooit klachten gehad . “We hebben ook zak-controle gedaan met goed gevolg. Wij hebben die firma 3 jaar geleden aan de deur gezet omdat ze kwalitatief niet voldeden. De zakken waren te rekbaar” zegt burgemeester Michel Doomst.

In Galmaarden gebruiken ze huisvuilzakken van de intercommunale ‘ILvA’. Het zijn rollen van 10 zakken en wij hebben tot op heden geen meldingen gekregen. Wij hebben bij ‘ILvA’ contact opgenomen en daar zijn er geen meldingen geweest”, zegt burgemeester Pierre Deneyer.

“Wat betreft aantallen en kwaliteit van vuilniszakken zijn in het recente verleden door mij geen klachten gekend”, zegt de Ternatse burgemeester Ronald Parys

Beersel heeft tot op heden nog geen klachten ontvangen.  Ze werken met een andere leverancier.

In Roosdaal is een klachtenregistratie. “Het aantal klachten is zeer beperkt  (<0,1%) en er is geen enkele over het aantal zakken op een rol. De sterkte van de zak is het belangrijkste aandachtspunt. De dikte van de zak, en dus de sterkte, ligt in Roosdaal hoger dan de meeste gemeenten. We vragen de restafvalzak zo veel mogelijk te gebruiken voor grof huisvuil en dus de sterkte is van belang”, zegt schepen Herman Claeys.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?