Meerdere inbreuken bij controles op zwartwerk

De politiezone TARL heeft vorige week woensdag op haar grondgebied gepatrouilleerd in samenwerking met de RSZ-Inspectie. Deze patrouilles kaderen binnen de aanpak van fraudefenomenen en illegale economieën wat prioritair gestelde fenomenen zijn binnen het beleidsplan van de politiezone TARL.

Dergelijke controles richten zich op sectoren die gevoelig zijn voor inbreuken op de sociale wetgeving en fraudefenomenen zoals zwartwerk en illegale tewerkstelling alsook andere mogelijke vormen van uitbuiting en misbruik. Bij illegale tewerkstelling verricht een persoon arbeid terwijl diens verblijfstitel dit niet toelaat. Bij zwartwerk worden er arbeidsprestaties verricht zonder dat hier sociale bijdragen op worden betaald.

In Ternat werd een bouwwerf gecontroleerd. Bij personeelsleden van een stukadoor werd 1x zwartwerk en 1x illegale tewerkstelling vastgesteld. 1 man uit Oekraïne bleek zonder verblijfsvergunning in het land en geseind met een inreisverbod door de dienst Vreemdelingenzaken. De betrokkene werd opgesloten in een gesloten centrum onder beheer van de dienst Vreemdelingenzaken met het oog op repatriëring.
Bij 2 personeelsleden van een schoonmaakfirma werd zwartwerk vastgesteld.

In Affligem werd bij een koerier zwartwerk vastgesteld.

In Liedekerke werden bij een lompenbedrijf 2 inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Bij een voedingswinkel werd een waarschuwing gegeven wegens niet correct naleven van COVID-19-veiligheidsmaatregelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?