Meer speelruimte voor leerlingen van de Klim-Op

De inhuldiging van de speelruimte aan de Claeskapel in de Sterrestraat in Lembeek werd bijgewoond door de directie en juffen van de basisschool en de Halse Kindervriend Basiel. De kinderen mochten samen met Diewertje Poté en Marc Snoeck het lint doorknippen van de extra speelruimte die vrijkwam rond de Claeskapel.

De extra speelruimte kwam er op vraag van basisschool De Klim-Op. Ze zitten met een capaciteitsprobleem op hun speelplaats en aangezien de Claeskapel vlakbij gelegen is, achter de school, wilden ze graag gebruik maken van de tuin. Om de kinderen tijdens de middagpauze een veilige plaats te geven om te spelen gaf het college van burgemeester en schepenen maar al te graag de toestemming aan basisschool de Klim-Op om gebruik te maken van dit groen stukje openbaar domein.

De omgeving van de kapel is eigendom van de Stad Halle maar de kapel  zelf is nog steeds privé bezit van de familie Claes. De afdeling houtbewerking van het GO! Technisch Atheneum  gaat de kapel van nieuwe deuren  voorzien.  De stad gebruikte dit terrein als extra opslagruimte van oud materiaal. Nu dit werd opgeruimd is deze groene zone welkom voor de spelende kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar. Om beurt mogen ze zelf kiezen of ze blijven spelen op de speelplaats van de school of deze groene zone. Er is plaats voor ongeveer 50 spelende kinderen.

(Foto's : JM Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?