Meer natuur en speelruimte in Albert- en Elisabethpark

HALLE - Kleine kinderen spelen met takken en schopjes.  ‘Grote kinderen’ worden boomverzorger of zetten de bulldozer in. Er wordt hard gewerkt in het Albertpark en Elisabethpark in centrum Halle voor meer natuur, avontuurlijk spelen en herwaarderen van de Zenne (zicht openmaken en wandelpad met ‘Zenneterras’ aanleggen).  Boomverzorgers, gemeentelijke arbeiders, aannemers (ProNatura en Vartago) amuseren zich stevig met controle en herstel van de bomen, opbreken van beton voor aanleg van grasveld en bloemenweide, voorbereiden van aanplant van een hoogstamboomgaard…

Zennepad

Het nieuwe wandelpad langs de hele oever van het Albertpark en Elisbathark past in het Zennepad, een langer traject van Brussel tot Wallonië. Dit is een belangijke stap in het opnieuw zichtbaar en beleefbaar maken van de rivier in Halle in plaats van ze zo veel mogelijk weg te stoppen. Op termijn kan de Zenne mogelijks nog meer recreatief ontwikkeld worden.

Spelen

De bestaande speeltoestellen in het Elisabethpark worden deels gerecupereerd en er komen ook meer avontuurlijkere spelelementen: stammentheater, tipi en totems. Deze worden ter plaatse gemaakt via hergebruik van de onderhoudsnoei en vellen van bomen. 

Zadenbib

Het Elisabethpark wordt een echte trekpleister waar kinderen kunnen samentroepen om te spelen of aandachtig te luisteren naar wat er leeft in de boomgaard. Het bestaande paviljoentje wordt opgeknapt en ingericht als natuurklasje. Aan het gebouwtje wordt een kleine kruiden- en moestuin voorzien in afspraak met de bibliotheek (o.a. project ‘zadenbib’). Deze combinatie biedt mogelijkheden voor gevarieerde workshops en activiteiten.

Samenwerking

 De herinrichting van het Albertpark/Elisabethpark en de aanleg van het Zennepad kaderen in verschillende grotere projecten: BPA Parklaan-Zenne-Vondel, BPA ’t Parkske, Herinrichting Basiliekstraat, Masterplan voor Halle, Zuurstof voor de Zenne.

Het project wordt gecoördineerd door Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei in kader van strategisch project ‘Zuurstof voor de Zenne’ en PDPO ‘5 sterren voor de boomgaard’. Financiering komt van de stad, provincie (natuurproject), Vlaanderen en Europa.

Ingezonden foto's


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?