Meer jeugdhuizen en vrijwilligers op 10 jaar tijd

Op Dag van de Jeugdhuizen vieren we het bestaan en het belang van 420 Vlaamse jeugdhuizen. Meer dan ooit is het jeugdhuis de plek waar jongeren samenkomen en zichzelf kunnen zijn. Met een stijging van 43 jeugdhuizen op 10 jaar tijd, zijn er meer jeugdhuizen dan gemeenten. Ook het aantal vrijwilligers steeg. 10.868 jongeren engageerden zich het afgelopen jaar als vrijwilliger in het jeugdhuis.

Zie ook: Nacht van de jeugdhuizen in Dilbeek

Het belang van jeugdhuizen in Vlaanderen is de laatste jaren enkel maar toegenomen. Op 10 jaar tijd steeg het ledenaantal van jeugdhuisfederatie Formaat maar liefst met 43 jeugdhuizen. Daarmee staat de teller op ruim 420 jeugdhuizen of een toename van 9 %. Zo mochten we bijvoorbeeld onlangs nog jeugdhuis Wolters in Gent in de armen sluiten.


 
De sector groeit en bloeit. De aanwezigheid van een jeugdhuis in de buurt is voor zowel jongeren als stad of gemeente van groot belang. In een ledenbevraging van Formaat geven jeugdhuizen aan gemiddeld 26 vrijwilligers te hebben. Dat betekent dat het totaal aantal vrijwilligers in de jeugdhuissector de kaap van 10.000 ruim overschrijdt.


 
“Vrijwilligers zijn de spil van het jeugdhuis”, zegt Tom Willox, directeur van Formaat. “Jongeren die zelf instaan voor de boekhouding, een team aansturen, evenementen organiseren … Een vrijwilliger in een jeugdhuis neemt een sterk engagement op en plaatst hen met beide voeten in de wereld”, gaat Willox verder. “Dat het aantal vrijwilligers én jeugdhuizen de afgelopen jaren gestegen is, bevestigt de relevantie van jeugdhuizen anno 2017. Jeugdhuizen beantwoorden telkens aan de noden van jongeren en passen zich aan waar nodig. De jongeren staan immers zelf aan het roer.”

Vertrouwen in de jeugdhuissector
De jeugdhuissector is divers, verscheiden en bovenal een afspiegeling van de noden van jongeren in de samenleving. Jeugdhuizen zijn plekken voor vertier, ondernemerschap, artistieke expressie, muziek, podium, gesprekken ... Voor en door jongeren.

Recentelijk bevestigde Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz zijn vertrouwen in Formaat en de jeugdhuissector met een verhoging van de subsidies. In 2018 ontvangen 45 jeugdhuizen 3 miljoen euro subsidies voor 75 bovenlokale projecten. Die projecten stimuleren de ondernemingszin bij jongeren en assisteert hen in hun artistieke expressie. Dankzij de inspanningen op vlak van diversiteit en stedelijkheid nemen ook de subsidies voor Formaat toe in de beleidsperiode 2018 – 2022.
 
Dag van de Jeugdhuizen is hét moment waarop jeugdhuizen zichzelf vieren. Ze tonen aan dat ze plekken zijn voor vrijwilligers én bezoekers waar jongeren hun creativiteit de vrije loop kunnen laten.  Activiteiten op Dag van de Jeugdhuizen vind je terug op www.dagvandejeugdhuizen.be. Bezoek een jeugdhuis in jouw buurt, want Dag van de Jeugdhuizen, dat vieren we samen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?