Meer informatie over restauratie historisch stadhuis

Gemeenteraadslid Yves Demanet vroeg op de gemeenteraad van dinsdag 27 november hoever het staat met de restauratie van het historisch stadhuis.

Kan u meedelen wanneer de restauratie effectief zal beëindigd zijn?

Schepen Pieter Busselot (CD&V): “Zoals reeds aangegeven tijdens de gemeenteraad van juni, blijft de richtdatum voor het einde van de werken voorzien voor maart – april 2020. De uitvoeringstermijn van de restauratie werd bepaald op 300 werkdagen. Weerverletdagen hebben uiteraard invloed op de overschrijding van de contractuele uitvoeringstermijn en zijn bijzonder van toepassing op aannemingswerken zoals gevelrestauratiewerken, die door het weer kunnen beïnvloed worden.”

 “De bijzonder slechte staat van de blauwe hardsteen heeft geresulteerd in heel wat nieuw lijstwerk, sculpteerwerk en steenmasticages.  Deze aanvaarde gesubsidieerde meerwerken geven uiteraard het recht op een verlenging van de uitvoeringstermijn, aangezien afgeweken wordt van de oorspronkelijke overeenkomst en de daaraan gekoppelde uitvoeringstermijn.”

 Wat is de impact van de beëindiging van deze restauratiewerken op de parkingzone achter het historisch stadhuis? Verdwijnen de containers - zowel deze van de werf als deze van de dienst toerisme -  in afwachting van de aanbouwwerken?

“De werfcontainers zullen voor de einddatum van de restauratie worden weggehaald. Het toerismekantoor zal met tijdelijke voorzieningen in afwachting van de aanbouw haar intrek nemen op de gelijkvloerse verdieping van het Historisch Stadhuis. De timing van deze verhuis zal afgestemd worden in functie van geplande evenementen zoals carnaval, het hyacintenfestival, etc. Na het verdwijnen van de containers moet Fluvius de ondergrondse middenspanningslijnen omleiden rondom het gabarit van de te realiseren aanbouw en een tijdelijke cabine opbouwen op de ‘parkingzone’ achter het Historisch Stadhuis. Naar timing toe zijn we hier afhankelijk van de netbeheerder. Zodra de omleiding van de middenspanningslijnen is gerealiseerd, kunnen de aanbouwwerken van start gaan, met voorafgaandelijk het archeologisch onderzoek. Naar planning zijn we afhankelijk van vergunningsaanvraag, netbeheerder, aanbesteding en het agentschap Onroerend Erfgoed, zodra hier alle gegevens gekend zijn en de planning het toelaat kan de “parkingzone” tussen de verschillende werkzaamheden worden vrijgegeven. Dit kan enkel indien de periode tussen 2 werken voldoende ruim is, maar uit voorzichtigheid zouden we hier eerder geen rekening mee houden”, zegt schepen Pieter Busselot.

 Hoever staan we met de uitvoering van de plannen van de aanbouw?

 “Het voorontwerp is overgemaakt aan de stadsdiensten ter advies. Dit voorontwerp zal binnenkort worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.”

 Is er al zicht op de tijd die deze aanbouwwerken in beslag zullen nemen?

 “De uitvoeringsperiode zal sterk afhankelijk zijn van het archeologisch onderzoek. Voor de aanbouwwerken schatten we momenteel een 200-tal werkdagen. De uitvoeringsperiode voor de achterbouw zullen we pas definitief kunnen inschatten na de goedkeuring van een definitief ontwerp”, aldus Busselot.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?