Meer Dilbeekse hoofdwegen krijgen voorrang

Om het verkeer op de lokale verbindingswegen vlotter te laten verlopen, worden ze omgevormd tot voorrangswegen.

Vijf jaar geleden werden de eerste voorrangswegen in Dilbeek ingevoerd langs enkele hoofdassen: de Jan de Trochstraat, IJsbergstraat, Doylijkstraat, Bodegemstraat, Brusselstraat, Itterbeeksebaan en Alfons Gossetlaan. Recent werden hier de Dansaertlaan, Hoogveld en een deel van de Wijngaardstraat aan toegevoegd.

In het nieuwe mobiliteitsplan (2017) werd de “categorisering van de wegen” verder geactualiseerd. Het principe werd hierin bevestigd dat verbindingswegen en ontsluitingswegen voorrang krijgen op kleinere wegen zoals woonstraten, woonerven en landelijke wegen. Deze theorie wordt nu verder omgezet in de praktijk. Niet alle verbindingswegen zijn vandaag namelijk voorrangswegen en dat creëert verwarring en dus verkeersonveiligheid.

Dat de veiligheid verhoogt door de invoering van voorrang op hoofdwegen, blijkt duidelijk uit de cijfers. In een rapport van de politie blijkt dat daar waar voorrangswegen werden ingevoerd, het aantal kruispuntongevallen met maar liefst 70% daalden. Voorrangswegen zorgen namelijk voor een daling van conflicten op kruispunten waar men voordien dacht dat men voorrang had maar er eigenlijk voorrang van rechts was. Deze hoofdassen liggen doorgaans ook op een fietsroutenetwerk. Invoering van voorrang op die wegen zorgt ook voor fietsers voor meer verkeersveiligheid.

Los van verkeersveiligheid, ontmoedigt het invoeren van de voorrangsregeling ook het sluipverkeer. Als het verkeer op de hoofdverbindingswegen vlotter rijdt, worden de weggebruikers ontmoedigd om kleinere lokale wegen te gaan gebruiken als sluipwegen. De leesbaarheid van het hoofwegennet verhoogt.

De assen die weldra voorrangswegen worden:

-Stationsstraat,

-Baron de Vironlaan

– Sint-Alenalaan (noord, tussen de Baron de Vironlaan en het Moeremansplein), Moeremansplein

– Kloosterstraat (tussen Moeremansplein en Kamerijklaan)

– Kamerijklaan (tussen de Kloosterstraat en d'Arconatistraat) – d’Arconatistraat,

- Bosstraat – Elzenstraat

- Molenstraat – Schepdaalstraat – (resterend deel) Wijngaardstraat

 - E. Eylenboschstraat – Dreef – Scheestraat – Isabellastraat

-  Roomstraat – Rollestraat – Koeivijverstraat

-   Keperenbergstraat

-  Lange Haagstraat – Smissenbosstraat – Vlaanderenlaan

-    Molenbergstraat – d’Arconatistraat

Als alles goed gaat start men in de week van 29 juni met het aanbrengen van de nodige belijning en volgt de plaatsing van de borden vanaf de week van 13 juli.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?