Meer dieren in asielen, meer herenigingen én meer adopties

Er zijn vorig jaar meer dieren in een asiel beland, maar er zijn ook meer verdwaalde dieren herenigd met hun baasje én er zijn meer asieldieren geadopteerd. Dat blijkt uit cijfers die Dierenminister Ben Weyts verzameld heeft bij de Vlaamse asielen.

De opvallendste conclusies uit die cijfers: er zijn vorig jaar meer dieren in een asiel beland, maar er zijn ook meer dieren herenigd met hun baasje én er zijn meer dieren geadopteerd. Er zijn in 2018 meer honden (+12%) en meer katten (+17%) in een asiel beland, maar het is vooral de verzamelcategorie ‘andere dieren’ die fors toegenomen is (+267%). Het gaat dan onder andere over duizenden vogels en pluimvee: van kippen tot gewonde duiven. Maar denk ook aan bijvoorbeeld ezels, egels, eekhoorns, vossen, reeën of konijnen. De cijfers wijzen erop dat de toename zich vooral situeert in de vogel- en zoogdierenopvangcentra – en minder in de klassieke lokale dierenasielen.

De toename van het aantal katten in asielen (+17%) is allicht gelinkt aan de implementatie van het kattenplan. De lokale besturen moeten nu een actievere rol spelen in de bestrijding van de zwerfkattenproblematiek en gemeentearbeiders brengen dus meer zwerfkatten naar het lokale asiel: het aantal katten dat werd aangetroffen op straat of in de natuur is gestegen met +12%. Maar er werden ook meer katten afgestaan aan asielen (+16%), wat mede te wijten is aan de nieuwe sterilisatieverplichting: iedereen die een katje wil verkopen of weggeven, moet het dier eerst steriliseren. “Er zijn blijkbaar mensen die hun kat nog liever dumpen dan te betalen voor de sterilisatie”, zegt Weyts. “We hadden hier voor gevreesd toen we de sterilisatie verplicht hebben gemaakt, maar die maatregel is noodzakelijk om het kattenbestand onder controle te krijgen. Je kat behandelen als een wegwerpproduct is totaal onverantwoord en zorgt voor veel dierenleed”.

Niet alleen de instroom in de asielen is groter: ook de uitstroom verloopt sneller. Zo worden er steeds meer asieldieren herenigd met hun baasje. Van alle honden die in 2018 tijdelijk in een asiel verbleven nadat ze werden aangetroffen op straat of in de natuur werd maar liefst 90% terug thuis gebracht – in 2017 was dat nog 84%. Honden worden al sinds 1998 geregistreerd in een centrale databank en kunnen daarom in de meeste gevallen snel geïdentificeerd worden. Voor katten bestaat die centrale databank nog maar een paar jaar. In 2017 kon maar 3% van alle gevonden katten terug thuis gebracht worden. In 2018 was dit al opgelopen naar 5% en in de komende jaren zat dit cijfer alleen maar stijgen, naarmate er meer en meer gegevens verzameld worden in de kattendatabank.

Er worden ook steeds meer asieldieren geadopteerd door Vlaamse gezinnen. Zowel bij de honden (+3%) als bij de katten (+15%) zit het aantal adopties in de lift. “Het is hartverwarmend om te zien dat steeds meer Vlamingen met een dierenwens de weg vinden naar het asiel”, zegt Weyts. “Ik doe een oproep aan iedereen die een dier in huis wil halen: ga zeker eens een kijkje nemen in het lokale asiel. Mijn eigen huisdieren komen ook uit het asiel en het zijn vrienden voor het leven”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?