Meer dan kwart Vlaams-Brabantse leerlingen uit basisonderwijs spreekt thuis geen Nederlands

Bijna één op vier leerlingen in het lager onderwijs in Vlaams-Brabant spreekt thuis geen Nederlands. En in de kleuterschool zijn er dat, met 27,3%, nog meer. Hiermee heeft Vlaams-Brabant de hoogste percentages van alle Vlaamse provincies van leerlingen die niet het Nederlands als thuistaal hebben. Deze cijfers komen uit de databank provincies.incijfers.be. Met het nieuwe schooljaar voor de deur willen de Vlaamse provincies de gemeenten hiermee ondersteunen met een schat aan cijfers en analyses.

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaat bijna van start. Voor beleidsmensen de ideale periode om eens stil te staan bij de jongeren die de schoolbanken in de gemeenten bevolken. Welke kenmerken hebben ze? En zit daar een evolutie in ten opzichte van vorige jaren? Kan het onderwijsbeleid van de gemeenten daar beter op afgestemd worden? Heel wat gegevens over de leerlingen die in de gemeenten wonen en/of school lopen, kan men terugvinden in de databank

 Daarin vinden gemeenten een uitgebreid rapport over onderwijs. Bij het Steunpunt Data & Analyse kunnen ze nog meer gedetailleerde informatie opvragen.

 

‘Vandaag bezorgden we alle Vlaams-Brabantse gemeenten een cijferfiche over onderwijs’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Data & Analyse en Slimme Regio. ‘Men vindt daarin de evolutie van het aandeel leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, voor de gemeente en ook per school. In onze diverse provincie is dit aandeel de afgelopen jaren bijna overal toegenomen. Momenteel bedraagt het aandeel leerlingen in het basisonderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt rond de 25%. Dit is hoger dan in alle andere Vlaamse provincies’.

 

Met deze schat aan relevante data  willen de provincies de gemeenten ondersteunen. Ze houden de vinger aan de pols op heel wat beleidsdomeinen. Ze verzamelen geschikte indicatoren en brengen evoluties in beeld. Op vraag maken ze ook analyses op maat van gemeenten en andere organisaties, ook op buurt- of wijkniveau. Ze brengen lokale of regionale problematieken of doelgroepen in kaart.

 

‘Via dit soort cijferfiches willen we de gemeenten stimuleren om gebruik te maken van het bestaande aanbod. Want een ‘slim’ bestuur voert een datagedreven beleid’, besluit gedeputeerde Tom Dehaene.

Link naar de rapporten van alle Vlaamse gemeenten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?