Meer dan 4.5 miljoen voor 12 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert meer dan € 4.5 miljoen in 12 scholenbouw-projecten in de Vlaams-Brabant. “Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard euro extra in schoolinfrastructuur, wat een totale investering van 3 miljard euro betekent”, zegt Weyts. “Die investeringsgolf zal ook in Vlaams-Brabant voelbaar zijn”. 

Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financiële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro uit voor schoolinfrastructuur. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zullen zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden. 

Weyts heeft zo in de maand januari via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 4.581.927,90 geïnvesteerd in 12 scholenbouwprojecten in Vlaams-Brabant.

Zeven Vlaams-Brabantse scholen krijgen een bedrag van meer dan €10.000. Zo wordt de reeds toegekende subsidie aan Vrije Basisschool Don Bosco in Dilbeek verhoogd met € 1.720.648,32. Vrije Basisschool Don Bosco in Heverlee ontvangt € 91.309,22 voor het verwijderen van asbestleien, het isoleren van de gevel en nieuwe gevelbekleding. En het Sint-Michielsinstituut in Keerbergen vervangt met een financiële steun van € 61.783,68 de verwarmingsketel.

“Goed nieuws voor de leerlingen en leerkrachten van alle betrokken scholen: zij krijgen nu betere schoolgebouwen”, zegt minister Weyts. “Wie inzet op de kwaliteit van ons onderwijs, moet ook inzetten op de infrastructuur van ons onderwijs”. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?