Meer dan 20 geseinde personen opgepakt in Halle-Vilvoorde

VLAAMS-BRABANT – In de loop van vrijdag op zaterdag ging er in het ambtsgebied van de Coördinatie- en Steundirectie Asse / Halle / Vilvoorde een arrondissementele controleactie EXIT door, vooral gericht naar rondtrekkende dievenbendes. In totaal werden 24 geseinde personen opgepakt.

Twee politiezones van buitenh het arrondissement Asse / Halle / Vilvoorde sloten aan bij deze actie, namelijk de politiezone Montgomery en de politiezone Tervuren.

Deze actie was prioritair gericht naar de rondtrekkende dadergroeperingen en daders van home-jackings, home-invasions, dossiers van garage- en car-jackings en secundair naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen (drugs, rijden onder invloed of zonder verzekering, snelheid, verboden wapendracht, diefstallen, illegalen, …).

De lokale en de federale politie hebben, met de volledige steun van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden en in de geest van de wet op de geïntegreerde politie op twee niveau’s, op een nauwe wijze samengewerkt om de vooropgestelde objectieven te bereiken.

Binnen het arrondissement ASSE-HALLE-VILVOORDE werden een 213-tal extra politiemensen ingezet, met name 163 van de lokale politiekorpsen en 50 federale politieambtenaren (interventiekorpsen Asse en Leuven , CIC Vlaams-Brabant, CSD Asse, Luchtvaartpolitie, Spoorwegpolitie, Luchtsteun door de heli, de federale gerechtelijke politie, Wegpolitie en Hondensteun).

Er werden statische en mobiele controledispositieven ontplooid in 10 politiezones (Rode, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, TARL, Grimbergen, VIMA, Zaventem, Druivenstreek, Tervuren en Montgomery) Op en rond het Vier Armenkruispunt werd een groot controledispositief opgesteld op alle invalswegen, en dit samengesteld uit personeelsleden van 5 politiezones: Montgomery, WOKRA, KASTZE, Zaventem, Tervuren en de Wegpolitie.

De Luchtvaartpolitie voerde controles uit op en rond het luchthavendomein. De Spoorwegpolitie patrouilleerde in en rond de stations van het arro Halle-Vilvoorde. En de Wegpolitie voerde controles uit op de A-wegen in ons arrondissement.

RESULTATEN:

Eén voertuig met Franse nummerplaat probeerde de controle aan het dispositief Vier Armen te ontwijken en reed hierbij bijna in op de politiemensen. (zie archiefartikel : Achtervolging en schietpartij op Brusselse Ring)

In totaal werden in het arrondissement 1180 voertuigen en 591 personen aan een grondige controle onderworpen. Er werden 24 geseinde personen aangetroffen (o.a. 6 personen werden geseind wegens ontzetting van hun recht tot sturen, voor 4 personen moest hun verblijfplaats vastgesteld worden, 1 persoon voor diefstal, 3 voor drugs, 1 persoon ivm ontvluchting instelling in Frankrijk, 1 persoon was voorwaardelijk in vrijheid gesteld en 9 omwille van diverse redenen.

Er werden 5 personen bestuurlijk aangehouden (2 wegens illegaal verblijf op het grondgebied die tevens gerechtelijk werden aangehouden wegens een heterdaadbetrapping op diefstal door de Luchtvaartpolitie, 2 wegens dronkenschap en 1 persoon wegens een combinatie van dronkenschap, weerspannigheid en openbare zedenschennis).

Daarnaast werden 4 personen gerechtelijk van hun vrijheid beroofd. Eén van hen was de minderjarige aan boord van het gestolen voertuig. Twee andere personen werden op heterdaad betrapt op diefstal en één persoon wegens drugsbezit.

Er werden 7 voertuigen inbeslag genomen (6 wegens niet-verzekering en het gestolen voertuig uit Frankrijk). Verder werden 6 verboden wapens inbeslag genomen (waaronder 1 baseball stick en 4 nunchaku’s). Daarnaast werden ook nog 6 rijbewijzen inbeslag genomen (5 wegens sturen onder invloed van alcohol en 1 omwille van drugs in het verkeer).

Er werden 20 gerechtelijke processen-verbaal (o.a. 6 voor drugs, 7 voor verboden wapen, 1 PV voor gewone diefstal, 1 PV diefstal heterdaad en 5 diverse PV’s met betrekking tot de inbreuken gepleegd door de verdachten aan boord van het gestolen voertuig dat geïntercepteerd) en 122 processen-verbaal verkeer (37 PV’s van waarschuwing, 25 PV’s voor inbreuk wegcode, 43 wegens sturen onder invloed van alcohol, 2 PV’s drugs, 9 voor niet-verzekering, 4 PV’s voor vervallen keuring en 2 andere pv’s) opgesteld.

43 autobestuurders legden een positieve ademtest af; 719 autobestuurders testten negatief op alcohol. Eén persoon kreeg een PV wegens weigeren tot het afleggen van de alcoholtest en bloedproef.

In de toekomst zullen er ongetwijfeld gelijkaardige acties georganiseerd worden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?