Meer dan 1000 Hallenaren genieten van Kom!pas

Eind 2019 werd in Halle de 1000ste Kom!pas toegekend. Dankzij deze kortingspas kunnen Hallenaren met een beperkt inkomen genieten van een goedkoper vrijetijdsaanbod.

‘Vrije tijd’ is een basisrecht dat is opgenomen in de universele verklaring van de rechten van de mens. Toch is dit niet voor iedereen evident. Je moet er tijd voor vrij kunnen maken en vaak heb je ook financiële middelen nodig om te kunnen participeren aan het veelzijdig vrijetijdsaanbod.

Sinds 2011 wil de stad de financiële drempel wegwerken met de Kom!pas. Wie deze kortingspas heeft, betaalt 1/4e van de standaardprijs bij de geëngageerde verenigingen. De Kom!pas wordt toegekend aan inwoners van Halle die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of die budgetbegeleiding krijgen.

Onlangs werd de 1000ste Kom!pas toegekend. De doelgroep waarvoor deze kortingspas in het leven geroepen is, wordt dus steeds beter bereikt. Toch ziet de Kom!paswerkgroep – die bestaat uit stadsdiensten en sociale partners – nog steeds heel wat uitdagingen. Slechts 20% van de afgebakende doelgroep heeft een Kom!pas. En hoewel het aantal mensen met een Kom!pas bijna verdubbeld is sinds 2017, ziet de werkgroep niet zo’n grote toename bij de terugbetalingen. Omwille van de privacy kan de stad dit echter niet proactief onderzoeken en de Kom!pas opsturen naar iedereen die er recht op heeft.

Het blijft dus belangrijk om in te zetten op de toeleiding naar het vrijetijdsaanbod. Naast het financiële aspect, spelen er nog andere redenen waarom de stap naar het aanbod van een sportclub of vereniging niet zo gemakkelijk gezet wordt.

Afsprakennota vrijetijdsparticipatie: nog meer drempels wegwerken

De Kom!paswerkgroep heeft de ambitie om de komende jaren de andere drempels weg te werken. Dit gebeurt nu al, bijvoorbeeld via buurtsport en de ondersteuning van initiatieven zoals Habbekrats en Nederlands onder de Zon. In de afsprakennota vrijetijdsparticipatie - die de werkgroep eerder dit jaar opgesteld heeft - worden ook nieuwe stappen gezet. Zo zal het CAW starten met een team dat deelneemt aan de Belgian Homeless Cup en zet de Halse speelpleinwerking extra in op het bereiken van kinderen in armoede. CC ’t Vondel wil de doelgroepen bereiken door hen te betrekken bij het samenstellen van het programma-aanbod. En omdat met 2 leuker is dan alleen, wil de stad in de toekomst vrijwilligers inschakelen die de kwetsbare inwoners mee op sleeptouw nemen doorheen het vrijetijdsaanbod in onze stad. Wist je trouwens dat mensen met een Kom!pas in het buurtrestaurant van CC ’t Vondel kunnen lunchen aan slechts €7?

Al 54 vrijetijdsaanbieders in Halle geven 75% korting

Sportclubs, jeugdverenigingen en socio-culturele initiatieven die actief zijn in Halle kunnen zich engageren om korting te bieden aan mensen met een Kom!pas. Dit houdt in dat mensen met een Kom!pas bij hen welkom zijn aan 1/4e van de basisprijs. Via een subsidieformulier kan de vereniging de helft van het verlies terugvragen aan de stad. Na 8 jaar Kom!pas zijn er al 54 vrijetijdaanbieders die zich hiertoe engageren. Verenigingen die zich ook willen engageren voor de Kom!pas werking kunnen de engagementsverklaring invullen op www.kompashalle.be.

Ontmoetingsmoment Kom!pas in de kijker

Om vrijetijdsverenigingen die korting aanbieden te bedanken en om mensen met een Kom!pas samen te brengen, organiseert de Kom!paswerkgroep jaarlijks een ontmoetingsmoment. Op Halle Schaatst werden de deelnemers verwend met een dessertje, een drankje en een frisse schaatsbeurt. Tegelijk was het een moment waarop deze verenigingen met al hun vragen terecht konden bij de medewerkers van de Kom!pas.

Wie een Kom!pas wil aanvragen kan dat doen via de website (www.kompashalle.be) of bij het sociaal huis via info@kompashalle.be of 02 365 97 12.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?