"Meer controle nodig op illegale feesten in de kanaalzone"

Volgens Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA) moeten de lokale politiezones rondom de kanaalzone in de Zennevallei extra hulp krijgen in de strijd tegen illegale feesten.

Enkele weken geleden werd er een zogenaamde raveparty met 300 aanwezigen stilgelegd ter hoogte van Sint-Pieters-Leeuw. In dit gebied is dit volgens Sigrid Goethals reeds het vijfde illegale evenement dat door de lokale politie werd ontdekt. Tijdens de interventie stelden de agenten een grote hoeveelheid feestvierders vast waaronder Vlamingen, Walen, Brusselaars en zelfs Fransen die de grens waren overgestoken. Bij het stilleggen van het feest werd de politie bekogeld met flessen.

“De kanaalzone is door zijn grootte en ligging een blinde vlek. Lokale politiezones hebben niet de tijd en de manschappen ter beschikking om dit hele gebied adequaat te controleren”, stelt Kamerlid Sigrid Goethals (N-VA) “Ik acht het noodzakelijk om de lokale politiezones hierin voor een deel te ontlasten en hen op cruciale tijdstippen te laten bijstaan door de federale politie. Deze raves vinden voornamelijk plaats in de weekends. Dit zal hen in staat stellen om kort op te bal te spelen in het kader van de naleving van de gezondheidsmaatregelen”, stelt Goethals.

“Het gevoel heerst dat deze illegale fuiven tijdens de pandemie steeds groter en professioneler worden”, vervolgt ze. “Momenteel ontbreekt een duidelijk, uniform draaiboek om dergelijke illegale festiviteiten aan te pakken.”

Afgelopen week kaartte Sigrid Goethals deze problematiek aan in de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). “Ik stel vast dat zij de ernst van de situatie miskent. Dergelijke grootschalige illegale fuiven zijn symptomatisch en zullen naar de zomermaanden steevast toenemen. Extra controles zijn dan ook noodzakelijk”, zegt Goethals. “Het inzetten van de federale politiebijstand om de lokale politiezones bij te staan is een essentiële opdracht voor zolang de Coronamaatregelen gelden. We mogen geen verkeerd signaal uitsturen en dit zomaar laten begaan”, besluit Goethals.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?