"Meer Brussels talent laten doorstromen naar jobs in de Vlaamse rand "

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden dat de Vlaamse en de Brusselse regering sterker  inzetten op interregionale arbeidsmobiliteit. De Vlaamse en Brusselse ministers van werk spreken op een bijeenkomst met werkgevers uit de Vlaamse rand de ambitie uit om 2000 Brusselaars per jaar extra aan de slag te krijgen in Vlaanderen. Werkgevers in Vlaams-Brabant smeken om geschikte kandidaten om de vele vacatures in te vullen. De nieuwe ambitie van Vlaanderen en Brussel moet helpen om de ergste noden te lenigen.

 De Vlaamse minister van werk Jo Brouns, zijn Brusselse collega Bernard Clerfayt en Vlaams minister Benjamin Dalle bevoegd voor Brusselse aangelegenheden brachten dinsdag een werkbezoek bij het bedrijf Capgemini in Diegem. Ze spraken er met Brusselse medewerkers van dienstenbedrijf ISS Belgium die er als onderhoudsmedewerker aan de slag zijn. De Brusselaars van ISS getuigden over hoe ze succesvol in Vlaanderen aan de slag gingen en hoe ze de bestaande vooroordelen over werken in een ander gewest hebben overwonnen. ISS Belgium is een bedrijf met hoofdzetel in Vilvoorde en stelt meer dan 2.000 Brusselaars te werk.

 Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan zijn al langer vragende partij voor een sterkere samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel. Ze zijn blij met het voluntarisme van de betrokken ministers en diensten om van het vernieuwde samenwerkingsakkoord een succes te maken.

 Tussen juni 2021 en mei 2022 waren er 48.007 nieuwe vacatures in Vlaams-Brabant, wat een stijging is van 52% ten opzichte van vorig jaar. Een kleine 10.000 vacatures, vooral in zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en groot- en kleinhandel stonden eind mei nog open.

 “De krapte op de arbeidsmarkt remt onze economie af en stelt bedrijven voor problemen. We moeten alle middelen inzetten om ervoor te zorgen dat openstaande jobs en werkzoekenden met elkaar gelinkt worden en dit over de regio’s heen. Dit samenwerkingsakkoord komt geen moment te vroeg.  Het is nu aan VDAB en Actiris om niet te dralen en het akkoord daadkrachtig uit te voeren”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kvk Vlaams-Brabant.

“Brusselaars moeten hun horizon verbreden en werk zoeken in de Vlaamse rand. Binnen Brussel zijn er veel jobs voor hoger geschoolde profielen, maar ontbreekt het aan jobs voor kortgeschoolde mensen. Door de uitwisseling van werkzoekenden tussen de twee gewesten kunnen we iets doen aan die mismatch. Al is er meer nodig: een echt activeringsbeleid waarbij werkzoekenden ook effectief verplicht kunnen worden om een passende job of opleiding te aanvaarden, zou nog meer resultaten hebben”, besluit Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?