Meer biodiversiteit in de geboorteboomgaard

Met de aanplant van 945 bloeiende bomen en 8.400 bio-bloembollen verhoogt Ternat de biodiversiteit in de geboorteboomgaard langs de Reukenstraat. Het aanplanten gebeurt door Pro-Natura en kadert in het versterken van de biodiversiteit van de gemeentelijke groene zones, een actie die werd opgenomen in het meerjarenplan.

Begin 2020 stapte Ternat in het project van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL), in samenwerking met de provincie. De Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen (INL-ploegen) staan in voor het beheer van kleine landschapselementen, zoals hagen en houtkanten, en voor landschaps- en natuurontwikkeling, zoals herbebossingsprojecten, inrichting van natuurgebieden en soortenbescherming. In Halle-Vilvoorde nemen 27 gemeenten deel aan deze samenwerking en Ternat was de blinde vlek in de regio. Natuur stopt in niet aan de grenzen en dus wilde Ternat ditmaal zeker deelnemen.

In onze regio wordt de INL-werking uitgevoerd door Pro-Natura, een sociale en duurzame onderneming. De INL-ploegen bestaan uit langdurig werkzoekenden, stagiairs, alternatief gestraften of vluchtelingen die nu zinvolle arbeid kunnen verrichten en meehelpen om onze natuur te beheren en te versterken.

In Ternat wordt het project getrokken door Geert De Feyter, gemeenteraadslid en vanaf 2022 schepen voor milieu. “We willen de biodiversiteit in de geboorteboomgaard verhogen. In hoogstamboomgaarden komen  veel insecten voor. Variatie in soorten en structuur van bomen en planten is belangrijk voor insecten omwille van de verschillende microklimaten die hierdoor gecreëerd worden”, zegt De Feyter. “Boomgaarden met veel variatie in boomsoorten en variëteiten zijn aantrekkelijker voor insecten omdat er dan gedurende een langere periode nectar beschikbaar is. Deze trekken soorten als bijen, hommels, wespen, zweefvliegen, kevers en vlinders aan. Vlinders zijn voor hun voeding naast nectarplanten ook afhankelijk van de aanwezigheid van waardplanten voor rupsen. In hoogstamboomgaarden kunnen beide soorten voorkomen. Aanwezigheid van een haag en warme beschutte plekken (zoals ruigtes) zijn hiervoor nodig.”

Pro-Natura en het Regionaal Landschap werkten een plan uit voor de geboorteboomgaard om tegemoet te komen aan deze punten. Zo worden er 8.400 bloembollen geplant om de bijen, hommels en andere insecten in de eerste lentemaanden te helpen om de nodige nectar te vinden. Er zijn drie soorten krokussen en drie soorten narcissen aangeplant. “We kiezen voor bio-bloembollen omdat verschillende studies uitwijzen dat bestrijdingsmiddelen funest zijn voor bijen, en dat willen we niet. In januari planten we 945 bloeiende bomen en struiken als bron van nectar en nestplaats. Ook wordt het maaibeheer steeds gefaseerd uitgevoerd, dus het hooiland wordt niet helemaal tegelijk gemaaid en dus laten we het gras maar groeien. Dit vormt een meerwaarde voor vogels, vlinders en insecten”, aldus De Feyter.

Verder werken we intensief samen met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM), het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei om de biodiversiteit te verhogen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?