Massale publiekstrekker Euroferia Andaluza is niet welkom in Groot-Bijgaarden

GROOT-BIJGAARDEN - Het gemeentebestuur van Dilbeek geeft geen toelating voor Euroferia Andaluza in Brussels Kart Expo. Dilbeek wil niet overspoeld worden door 150 000 bezoekers.

De vzw Eurofaria Andaluza wenste in de maand mei een vierdaags evenement met dezelfde naam te organiseren op Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden en werd in december door verantwoordelijken van de Dilbeekse politie, brandweer en van het college van burgemeester en schepenen ontvangen om dit door te praten.

De uiteindelijke vergunningsaanvraag via het Dilbeekse evenementenloket bleek echter in belangrijke mate af te wijken van de afspraken en de verwachte bezoekersaantallen blijken niet overeen te stemmen met de informatie vermeld op de website van de vzw. Het evenement zou immers duizenden bezoekers naar het industrieterrein in Groot-Bijgaarden brengen, iets waar de infrastructuur totaal niet op voorzien is.

Het college van burgemeester en schepenen liet de aanvraag daarom ten gronde onderzoeken door de bevoegde gemeentelijke diensten wat resulteerde in negatieve adviezen. Zelfs met het nodige politietoezicht zou de verkeerschaos immers enorm zijn. De parkeerplaatsen zijn ontoereikend, omdat ook een gedeelte van de eigen parking van Brussels Kart zou gebruikt worden voor stands van het evenement. Bovendien is de bereikbaarheid van de locatie via het openbaar vervoer ook niet optimaal. Gecombineerd met de mogelijke gelijktijdige hinder door werken in de Gossetlaan zou dit de normale bedrijvigheid in het industrieterrein enorm belemmeren, zo niet onmogelijk maken. Het evenement is immer gepland op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

Het Dilbeekse college oordeelde dan ook dat het niet verstandig zou zijn het industrieterrein van Groot-Bijgaarden te laten overspoelen door 150 000 bezoekers. De parkeer- en verkeerschaos die dit evenement gedurende drie dagen met zich mee zou brengen zou immers niet alleen de werking van de andere bedrijven hinderen. Omdat de veiligheid van werknemers, Dilbeekse burgers en de duizenden bezoekers niet gegarandeerd kan worden, werd de aanvraag dan ook geweigerd.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?