Marcelis Smart Office levert eerste laptops aan GBS Dworp

Het initiatief van Marcelis Smart Office uit Halle loopt als een trein. Marcelis Smart Office zamelt afgedankte laptops in en stoomt ze klaar voor kansarme schoolkinderen. Er werden al een 30-tal pc’s geschonken. De twee eerste gereviseerde laptops werden afgeleverd aan de Gemeentelijke Basisschool in Dworp.

Leerkrachten doen hun best om zo veel mogelijk kinderen te onderwijzen via het internet maar kinderen uit kansarme gezinnen vallen uit de boot omdat hun ouders geen computer kunnen kopen.  Directrice Veerle Aerts van GBS Dworp vroeg Jean-Philippe De Rauw van Marcelis Smart Office of zijn zaak schoolkinderen kon helpen. “We hadden onze leerkrachten gepolst en al snel vernamen we dat er voor onze school al drie kwetsbare gezinnen in aanmerking kwamen. Ik was het hele weekend bezig met het proberen updaten van oude laptops van de school, maar dat viel tegen”, vertelt Veerle Aerts. We zamelen daarom aan onze schoolpoort afgedankte laptops in. Die gaan dan ook naar Marcelis Smart Office, om er bruikbare werkinstrumenten van te maken.

Ondertussen groeide bij Jean-Philippe De Rauw het idee om ook zelf afgedankte laptops in te zamelen. En zijn initiatief kent een onverhoopt succes. Tot op vandaag werden er al een 30-tal oude laptops, dikwijls zelfs met draagtas, afgezet op de dropzones voor de winkel of op de parking in de Poststraat. “We ontsmetten de toestellen en na een quarantaineperiode worden ze nagekeken, ontdaan van bestanden en weer voorzien van Open Office.

GBS Dworp probeert soepel in te spelen op de noden van de kinderen en de gezinnen. “We proberen de leerstof zo eenvoudig te brengen via filmpjes en we pinnen de kinderen niet vast op een uurschema. Zo kunnen kinderen van grotere gezinnen na elkaar een computer gebruiken om te leren. De kinderen kunnen de filmpjes op eender welk moment bekijken”, aldus zorgjuf Hadewijck Belsack.

Ondertussen kwam er ook al een vraag van een school uit Sint-Pieters-Leeuw binnen.
“We gaan alleen in op de vraag van onderwijsinstellingen omdat zij weten welke kinderen moeten geholpen worden, besluit Jean-Philippe De Rauw.

Persinfo overhandigde op zijn beurt vier afgedankte laptops aan Marcelis Smart Office.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?