Marathonzitting voor Lennikse gemeenteraad

LENNIK – De gemeenteraad heeft gisteren tot een stuk in de nacht geduurd. De raad deed er bijna drie uren over,  om mandaten verdeeld te krijgen. Opmerkelijk was de afwezigheid van Willy De Waele.

Voorzitter Koenraad Ameys (Open-VLD) opende de vergadering enkele minuten na 20 uur en sloot ze stipt om 1 uur ’s nachts weer af.  Voor de tweede keer, werd de zitting door vele burgers en politici gevolgd.

Ameys begon met de mededeling dat Willy De Waele (Open-VLD), om persoonlijke redenen,  afwezig was. In de wandelgangen was te horen dat de ere-burgemeester naar een vergadering van De Rand was en dat hij ook met ontslag had gedreigd. Wellicht heeft De Waele veel moeite met het feit dat de meerderheid de motie van de N-VA-L² tegen de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel niet ging steunen. Opvallend is ook dat zijn aangekondigd agendapunt over De Gordel niet behandeld is. Dat agendapunt na de vergadering nochtans nog op de gemeentelijke website.

Daarop legde Lien Deslagmeulder de eed af als tijdelijk vervangster van gemeenteraadslid Jasper De Bruyn. (N-VA-L²).

Klacht

Bij de bespreking van het "Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad" wezen de raadsleden Geert De Cuyper (N-VA-L²) en  Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) er op dat delen van de tekst niet in overeenstemming zijn met de grondwet en het gemeentedecreet.  Omdat de meerderheid het reglement toch wilde goedkeuren kondigde Van Hauthem aan dat hij klacht zal indienen bij de gouverneur.

Poets wederom poets

Daarna werd een verplichte gemeenteraadscommissie “Intergemeentelijke Samenwerking” opgericht met vertegenwoordigers uit alle fracties. Dan konden de stemrondes beginnen om afgevaardigde aan te duiden voor 13 intercommunales, adviesorganen en het PWA. Omdat er voor alle functies afzonderlijk en schriftelijk werd gestemd duurde die “formaliteit” ongeveer 3  uren. Geert De Cuyper merkte op dat geen enkele stembrief opgemaakt is, zoals voorgeschreven in het pas, door de meerderheid, goedgekeurde huishoudelijk reglement.  De gemeentesecretaris moest voor sommige mandaten alle stembrieven aanpassen en opnieuw kopiëren. De meerderheid zette De Cuyper ook een hak door zijn partijgenote Kristien Van Vaerenbergh aan te duiden voor een mandaat waar hij door zijn partij voorgedragen was.

Frietkoten

De frietkotenconcessie is nu ook unaniem goedgekeurd. Dat geldt ook voor een parkeerplaats voor minder validen, in de Kroonstraat, aangevraagd door een bewoner. Ook het aangepaste politiereglement op feesten en evenementen, toegankelijk voor het publiek, kreeg ieders goedkeuring. Lennik beschikt op dit ogenblik nog wel niet over verplichte fuifcoaches maar die kunnen binnenkort een opleiding volgen.

De gratis uniforme huisnummers, voorgesteld door Erik O, namens de N-VA-L²-fractie,  werden door de meerderheid naar de prullenbak verwezen. “Een mooi voorstel”, antwoordde schepen Johan Limbourg (Open-VLD), “maar we kunnen onze inwoners geen uniforme nummers opleggen. We kunnen beter vragen dat de mensen hun nummers goed zichtbaar aanbrengen”. Volgens Erik O is de kleine 4000 euro, die de gratis nummers aan de gemeente zouden kosten, net het bedrag dat bij de Lennikse feesten in de lucht is geschoten.

Eretitels

Het voorstel van de N-VA-L²-fractie om Godelieve Eeckhout te promoveren tot ere-burger werd door de meerderheid verwezen naar het najaar om ook andere kandidaturen een kans te geven. Patrick Van Laethem kan later ere-schepen worden maar niet Eddy Warrand omdat die zich, volgens schepen Filip Van Ginderdeuren (Open-VLD), de laatste jaren van de vorige legislatuur heeft misdragen waardoor hij onwaardig is om die titel te dragen.

Het voorstel van de N-VA-L²-fractie om Etienne Van Vaerenbergh, de titel van ere-burgemeester toe te kennen, kreeg dan weer wel alle gemeenteraadsleden achter zich.

Tenslotte schoot de meerderheid het voorstel van de Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-L²) af, om een resolutie te stemmen tegen de oprichting van een Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel. De N-VA-L²-fractie en Vlaams Belang stemden voor de resolutie.

Zwakke weggebruikers

Gemeenteraadslid Bruno Moens (N-VA-L²) vroeg aandacht voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers in de Frans Van der Steenstraat en de Frans Luckxstraat. “Er is inderdaad veel werk aan de winkel en we gaan kijken waar we de prioriteiten gaan leggen”, repliceerde schepen Johan Limbourg. Mobiliteitsschepen Yves De Muylder beloofde de opmerkingen mee te nemen in de besprekingen van het nieuwe mobiliteitsplan.

Bruno Moens trok, wegens het late uur, zijn agendapunt rond duurzame energie voor alle Lennikenaren, in.

Tot ieders verbazing wilde voorzitter Koenraad Ameys geen gelegenheid meer geven om nog variapunten aan te brengen. Het was al na 1 uur toen de lichten in het gemeentehuis werden gedoofd.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?