Luchtvervuiling is geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ in het Pajottenland

'Wie gaat winkelen in Lennik of producten koopt op de Boerenmarkt aan de rotonde van Gooik, krijgt er gratis een hap luchtvervuiling bij. Gezonde lucht is een basisrecht', vindt Groen Pajottenland. De streekpartij roept op tot samenwerking van de Pajotse gemeenten voor een echte aanpak van de luchtverontreiniging.

“Luchtvervuiling leek voor de inwoners van het Pajottenland lange tijd een ver-van-mijn-bedshow”, zegt  Hendrik Schoukens uit Lennik. “Uit nieuwe gegevens van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt echter dat slechte lucht overal in Vlaanderen de norm wordt.” Ook in Gooik, Lennik en andere Pajotse gemeenten worden de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden. Vooral ‘streetcanyons’, smalle straten waarbinnen de vervuiling gelieerd aan verkeerd blijft hangen, baren zorgen.  
Als de strenge normen van de Wereldgezondheidsorganisatie als uitgangspunt worden genomen, zouden de kaarten nog veel roder kleuren.

 Markt van Lennik

 Zo blijken zowel de lucht in de omgeving rond de Ninoofsesteenweg en de Bergensesteenweg vaak de normen te overschrijden. “Zelfs rond de Markt van Lennik en langs de N282 is de luchtkwaliteit problematisch.”, legt Hendrik Schoukens uit, “Dat er crèches en scholen langsheen deze ‘hotspots’ zijn gelegen maakt de situatie enkel nog urgenter.”  In Vlaanderen zou luchtverontreiniging ons niet minder dan negen maanden van ons leven kosten. Vooral meer kwetsbare groepen – waaronder kinderen en ouderen – lopen gezondheidsrisico’s.

 Actie nodig

 Oplossingen voor het vuile luchtdeken over Vlaanderen en het Pajottenland moeten niet enkel vanop het lokaal niveau komen. “De Vlaamse en federale regering hebben een verpletterende verantwoordelijkheid.”, vindt Schoukens. “Maar ook op lokaal niveau kan er actie ondernomen worden.

Daarom stelt Groen Pajottenland zes actiepunten voor.

 Samenwerking van gemeenten: De gemeenten in het Pajottenland moeten hun lokale mobiliteitsplannen meer op elkaar afstemmen. Op lange termijn moeten we naar één mobiliteitsplan voor de hele regio komen.

  1. We zetten meer in op fietsers en wandelaars: De gemeenten vertrekken bij hun beleid van het STOP-principe: stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens. Er wordt actief werk gemaakt van een fietspadennetwerk. Scholen, sportclubs en openbare gebouwen zijn vlot en veilig bereikbaar per fiets en te voet. Vanuit elke deelgemeente moeten veilige fietsverbindingen bestaan met de hoofdgemeente en met de knooppunten van openbaar vervoer (trein- en busstations). Er wordt werk gemaakt van fietsstraten. Trage wegen worden herwaardeerd als veilige verbindingen voor schoolgaande jeugd.
  2. Meetpunten voor luchtkwaliteit: Samen met de Vlaamse overheid worden meetpunten voorzien langs de hotspots voor luchtverontreiniging in het Pajottenland. Op die manier krijgen ook de inwoners van het Pajottenland correcte informatie over ‘hun’ luchtkwaliteit.
  3. Luchttoets bij projectontwikkeling: Bij de vergunningverlening voor nieuwe projecten – vooral voor scholen en crèches – wordt rekening gehouden met eventuele gezondheidseffecten verbonden aan drukke wegen. Bij planning van projectontwikkelingen wordt bekeken in welke mate de site goed bereikbaar is met openbaar vervoer.
  4. Openbaar vervoer verder uitbouwen: Vanuit de Pajotse gemeenten worden afspraken gemaakt met De Lijn om de gekende hiaten en knelpunten inzake busvervoer op te lossen. Intergemeentelijke buslijnen worden toegespitst op lokale evenementen (markten, sportevenement,…). Verbindingen met nabijgelegen treinstations worden verbeterd. De frequentie en timing van het busvervoer richting hoofdstad wordt herbekeken.
  5. Autodelen en elektrisch rijden worden actief gepromoot: Elke gemeente promoot actief nieuwe ideeën, zoals autodelen, carpoolen en elektrisch rijden, die vooralsnog onvoldoende bekend en uitgewerkt zijn op het platteland. Er worden informatiemomenten voorzien naar de bevolking. Voor zover mogelijk, worden afspraken gemaakt met de commerciële aanbieders, zoals Cambio.
  6. Meer natuur in het dorp: Bossen fungeren als natuurlijke filteraars van vervuilde lucht. Het Pajottenland telt relatief weinig bossen. Er wordt ingezet op meer natuur en parken binnen de bebouwde omgeving.

Meetresultaten: Meetresultaten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?