"Luchtkwaliteit in Lennik is goed"

LENNIK - De luchtkwaliteit in Lennik is goed. Tot deze conclusie kwamen de jonge wetenschappers van 3ASO en 4ASO in SIGO!Lennik na onderzoek van esdoornbladeren.

"In de lessen vrije ruimte van de tweede graad ASO werken de leerlingen dit jaar rond bedreigingen van de aarde", aldus leerkracht Mieke Devriendt. "Dit gaat van meteorietinslagen tot survivaltechnieken over luchtvervuiling. De verschillende dossiers worden steeds op een aparte manier, via activerende en ervaringsgerichte werkvormen aangepakt. De leerlingen werken competentiegericht en projectmatig. De onderwerpen worden zowel benaderd uit een wetenschappelijke, talige als  uit een creatieve invalshoek. Multimedia wordt zo vaak mogelijk geïmplementeerd."

Eind vorig jaar werd in de school gestart met project 'Planetwatch'. "Wij dragen hierdoor ons steentje bij aan een groots opgezet Belgisch onderzoek van RVO society, dat de luchtkwaliteit van België in kaart brengt via bio-indicatoren", zegt Mieke. "Het project bestaat uit drie luiken. Het eerste deel is “fieldwork”. Reeds hier ondervonden we dat we meededen aan een “echt” wetenschappelijk onderzoek. De te onderzoeken blaadjes van de esdoorn dienden op een correcte manier, via strikte procedures, verzameld te worden, wat zeker niet altijd evident was. Eens in het labo werden alle materialen, inclusief de werktafels steriel gemaakt. Hier werden preparaatjes gemaakt voor het kweken van roze bladgisten die voorkomen op de onderkant van de bladeren. Praten mocht niet boven geopende petrischaaltjes; wanneer je een hoestje voelde opkomen, diende je je vlug naar buiten te begeven; bij het aanraken van niet steriele gebieden, moest heel het sterilisatieprocces tot vervelens toe opnieuw en opnieuw. Deze voorzorgen zijn immers nodig om contaminatie te voorkomen en geen verkeerde resultaten te verkrijgen. Het aantal roze bladgisten die op de onderkant van de blaadjes van esdoorn of es vertoeven zijn een goede indicator voor de luchtkwaliteit (veel = goede kwaliteit, weinig = slechte kwaliteit). Via GPS-lokalisatie werden daarna de onderzochte bomen geregistreerd. Na telling van de roze gistcellen blijkt dat de kwaliteit van de lucht in Lennik goed is. Onze leerlingen mogen dus gerust zijn van de frisse lucht op school."

De gegevens werden uiteindelijk goedgekeurd en op de site van planetwatch ingegeven. "Naast het meewerken aan het registreren van onze luchtkwaliteit maken we per team ook een “my space” aan. Wij willen hiermee de milieuproblematiek op een ludieke manier onder de aandacht brengen", aldus Mieke. "De  filmpjes van beide teams kunnen jullie binnenkort bewonderen op de sociale media. Like ons zeker! Indien we voldoende stemmen behalen, dingen we immers mee naar een mooie prijs en wordt onze school nog eens extra in de picture gezet."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?