Lotse verenigingen willen kerkgebouw houden

LOT - In Lot zet een aantal verenigingen de schouders onder een nieuwe campagne voor het behoud en de herwaardering van hun kerk.

De Lotse verenigingen willen dat het neogotische bouwwerk, inclusief de toren, behouden blijft als een merkpunt in het dorpslandschap. Ze willen ook mee nadenken over een gepaste nieuwe bestemming voor het gebouw. Er zou daarvoor nog voldoende tijd over zijn: de ontwijding is een lange kerkelijke procedure, die door de overheid moet worden bekrachtigd. Bovendien is het gemeentelijk Masterplan dat het studiebureau Grontmij in opdracht van het Beerselse schepencollege opstelt, nog niet rond. Een ander studiebureau werkt intussen wel aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, en ook dat vergt nog een hele procedure die enkele maanden in beslag neemt. De Lotse verenigingen hopen dat de financiële toestand van Beersel intussen kan verbeteren, zodat een verkoop aan commerciële projectontwikkelaars in ieder geval kan worden vermeden.

Gemeenteraad

De meeste inwoners van Lot weten nu wel dat de Sint-Jozefskerk gesloten wordt en dat de parochie, die in 2010 haar honderdjarig bestaan vierde, ophoudt te bestaan. Dat is een beslissing van de kerkelijke overheid. Het kerkgebouw zelf heeft voorlopig geen bestemming meer, het staat leeg. De kerk en ook de bijhorende pastorie zijn eigendom van de gemeente Beersel. Op de gemeenteraad van 29 januari eerstkomende wordt voorgesteld ze te verkopen.

Zeventien Lotse verenigingen hebben zich de voorbije weken in een gezamenlijke brief aan de gemeente bezorgd getoond over de toekomst van de kerk. Zij vragen in ieder geval dat de pastorie, de kerk en de kerktoren behouden worden. Hun verzoek staat los van elke godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging. Met andere woorden: het kerkgebouw in neogotische stijl uit 1910, dat op de inventaris staat van het Onroerend Erfgoed, moet bewaard blijven voor iedereen die in Lot woont.

Een positieve oplossing

De Lotse verenigingen hebben onlangs een eerste constructief gesprek gehad met de burgemeester en de bevoegde schepen van Beersel. De gemeente blijkt ook bereid verder te overleggen met representatieve Lottenaars en Lots verenigingen.

“Een kerk is in elk dorp een baken. De kerktoren is het herkenningspunt, véél meer dan een opvallend gebouw. Breek hem af en we staan verloren in een dorp zonder ziel. En wie het verleden niet respecteert, heeft ook geen toekomst meer.” zo stellen de Lotse verenigingen. En verder: “De gemeente werkt nu aan plannen om de kerk en haar omgeving een andere bestemming te geven. Dat belangt ons Lottenaars allemaal aan. Het liefst van al krijgt de kerk een toekomst in de sociale of culturele sector. Door het wegvallen van de parochie dreigt er ook grote nood aan vergaderruimte voor vele Lotse verenigingen. Ook hier zijn dringend oplossingen nodig.”

De verenigingen vragen ook dat de inwoners zelf suggesties zouden doen. Dat kan in een eerste fase via het mailadres: voor.kerk.lot@gmail.com

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?