Londerzeel start ‘dienst samenleving’

Begin dit jaar kondigde de Londerzeelse bestuurs-meerderheid (LWD, CD&V en Groen) initiatieven aan om de aanpak rond integrale veiligheid structureel te verankeren in de werking van haar administratie. Op de gemeenteraad van 23 juni werd met de oprichting van een volledig nieuwe ‘Dienst Samenleving’ daarin een cruciale stap gezet.

Met directe ingang wordt in het organogram een nieuwe dienst gecreëerd die zich zal toespitsen op het bewaken en stimuleren van de leefbaarheid van onze gemeente. In het bijzonder gaat dit o.m. over beleidsaspecten zoals integratie en inburgering van nieuwe inwoners, coördinatie en uitvoering van ons integraal veiligheidsplan, monitoring van fenomenen van overlast en o.m. buurt- en wijkwerking, inclusief gemeenschapswacht.

 Burgemeester Conny Moons: ‘Londerzeel neemt in onze regio het voortouw en zet als eerste gemeente een integraal beleid op poten rond veiligheid, handhaving en integratie. Iedereen weet dat dit thema’s zijn die de mensen erg bezighoudt. Omdat aan de kant staan roepen niet aan deze meerderheid besteed is, werd gekozen voor een snelle verankering van onze intenties in de gemeentelijke organisatiestructuur.’

Els Van den Broeck, Schepen van Sociale Zaken vult aan: ‘De kwaliteit van elk goed plan zit altijd in zijn uitvoering. En dus zullen in de komende maanden voor deze dienst 3 nieuwe medewerkers worden aangeworven. Dit team zal ons ‘integraal’ beleid op vlak van samenleven vorm geven. Deze mensen zullen werken op vlak van beleidsontwikkeling, preventie én buurtwerking op het terrein. En deze nieuwe dienst zal intens samenwerken met o.m. het welzijnsloket, dienst onderwijs, de scholen en dienst jeugdwerking, maar ook met de politiezone KLM.’

De nieuwe Dienst Samenleven zal in nauw overleg met organisaties en verenigingen uit het middenveld en met buurtcomités projecten uitwerken. De gemeenschapswacht zal de vinger aan de pols houden over wat er leeft op straat en tegelijk een vlot aanspreekpunt zijn voor elke burger. Het actief stimuleren van het Nederlands en het begeleiden van anderstaligen naar het gemeentelijk aanbod wordt één van de kerntaken van deze dienst.

 ‘Dit bestuur is ervan overtuigd dat door ‘naast’ ipv ‘met’ elkaar te leven frustraties alleen maar groter worden. Enkel harmonie brengt de noodzakelijke rust in onze gemeente. Een doordachte integratiewerking zal hierin zijn vruchten afwerpen”, besluit Conny Moons.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?