Londerzeel houdt digitale gemeenteraad

Als gevolg van  de Corona-maatregelen konden de raadsleden niet fysiek samenkomen voor de maandelijkse gemeenteraad. Hoewel zowat alle aandacht van burgemeester en schepenen nu naar de gezondheid van de inwoners en het indammen van de verspreiding van het virus gaat, waren er een aantal beslissingen die dringend dienden genomen te worden. Daarvoor schakelde men een specifiek digitaal platform in.

Zo kwamen twee veiligheidsmaatregelen aan bod, als extra antwoord op de ordeverstoringen waarmee de gemeente geconfronteerd werd.  Ten eerste geeft de gemeenteraad toestemming aan de politie om de beelden van de gemeentelijke verplaatsbare camera’s te gebruiken.  Daarnaast past men het bibliotheekreglement aan zodat hardleerse ordeverstoorders tijdelijk of definitief geschorst kunnen worden, als bescherming voor personeel en andere bezoekers.

Ook voor de scholen waren er twee dringende besluiten nodig. Zo is er de goedkeuring tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst voor het aanmeldingssysteem van volgend schooljaar.  Ook moest tegen 30 maart de overeenkomst en het intern reglement van de scholengemeenschap secundair onderwijs ondertekend worden.  

Uiteraard werd ook de situatie van de lokale middenstand in het licht van de huidige crisis bekeken. Het gemeentebestuur beseft zeer goed dat er bij de handelaars en bedrijven momenteel twee grote uitdagingen bestaan: korte termijn cashflow enerzijds en langere termijn gevolgen van de gemiste inkomsten anderzijds. De gemeente helpt bedrijven om de juiste info te vinden over de ondersteunende maatregelen op Federaal en Vlaams niveau.  Ondertussen onderzoekt ze al mogelijke bijkomende lokale maatregelen.

Schepen van middenstand Veerle Pas (CD&V) verklaart: “Het bestuur wil bij haar keuze zo goed mogelijk inspelen op de reële behoeften van het lokale bedrijfsleven. Met het oog daarop is er binnenkort een overleg gepland met handelaars, bedrijven, maar ook marktkamers en lokale boeren. Het heeft geen zin om nu vlug een aantal goed klinkende maar losse acties te nemen, die achteraf weinig doeltreffend blijken of die budgettair niet kunnen waargemaakt worden.”

Belangrijk om weten is dat het college van burgemeester en schepenen wel al een eerste reeks beslissingen heeft genomen.  Zo geeft men de handelaars tot en met september uitstel van betaling voor de gemeentelijke belastingen op marktstaanplaatsen, niet-officiële richtingaanwijzers, reclamebedeling en taxivervoer.  Ook heeft het college een aantal budgetten, die door de gezondheidscrisis niet kunnen uitgegeven worden, gebundeld in een lokaal ‘corona-fonds’.

“Het gemeentebestuur wil dat fonds inzetten om een weldoordacht pakket aan maatregelen en initiatieven te financieren, waarmee we onze lokale economie ondersteunen en aanzwengelen van zodra het normale leven terug op gang komt.  Ook hier betrekken we de handelaars om dit in nauw overleg concreet te maken”, sluit de schepen van middenstand af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?