Lokale ondernemers engageren zich voor de Lijst van de Burgemeester

Dirk Geeraerts en Lieve Mertens stellen zich komende gemeenteraadsverkiezingen kandidaat op de Lijst van de Burgemeester.

Dirk Geeraerts is in Affligem en omstreken gekend als zaakvoerder van Dirks Droogkuis Teralfene. Zijn roepnaam ‘DDT’ is hiervan afgeleid. Zijn grootvader was ooit burgemeester, zijn nonkel Paul heeft het tot schepen geschopt en zijn nicht Gerda is ook politiek actief.

Dirk: “Ik hou van sociaal contact en omgang met mensen, zowel in mijn vrije tijd als op het werk. Ik probeer steeds te luisteren en bij problemen te zoeken naar een oplossing. Bij Lijst Burgemeester wordt gewerkt in overleg en wordt ieders mening bevraagd. Sociaal denken staat centraal. Ik zal zelf ook luisteren naar de mensen, de noden aankaarten en zoeken naar oplossingen. Het welzijn van onze inwoners, en ook van de middenstanders, ligt me nauw aan het hart.”

Lieve Mertens zet haar eerste stappen in de gemeentepolitiek maar helemaal nieuw is het niet. Haar vader Octaaf was in de jaren ’80 reeds politiek actief voor CVP en was OCMW-raadslid. Haar zoon Aster was vorige keer kandidaat voor Lijst Burgemeester en ook haar dochter Linde heeft een gezonde interesse in de gemeentepolitiek. Ze is zaakvoerder van een verzekeringskantoor in Essene.

Lieve: “Ik heb bewondering voor wat Lijst Burgemeester de voorbije jaren met hard werken heeft gerealiseerd. Het werk is niet af en ik kan me volledig vinden in het programma voor de komende jaren. Graag wil ik de programmapunten mee helpen realiseren. Ik woon al 52 jaar in onze prachtige gemeente en ik merk dat het er de laatste tijd op vooruitgaat. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar mobiliteit, verkeersveiligheid, lokale economie en woonbeleid voor jong en oud. We moeten ervoor zorgen dat onze kinderen nog de mogelijkheid hebben om in Affligem te wonen en dat ook ouderen kwalitatief kunnen wonen in onze gemeente.”

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?