Lokale besturen moeten zelf werk maken van streekontwikkeling

NINOVE – Een beslissing van de Vlaamse regering stelt dat lokale besturen voor een belangrijke uitdaging. Ze moeten nu zelf werk maken van streekontwikkeling.

De nieuwe visie streekoverleg creëert kansen voor Zuid Oost Vlaanderen waarbij lokale besturen zelf verantwoordelijk worden. “De gemeenten zullen de handen in elkaar moeten slaan om samen te werken aan een visie voor de ontwikkeling van hun eigen streek.” zegt N-VA fractieleider Joost Arents.

Met een motie in de gemeenteraad van Ninove vraagt hij de gemeente om een engagementsverbintenis  aan te gaan en initiatieven te nemen om de samenwerking in onze regio te versterken. “Bijvoorbeeld op vlak van toerisme zou een versterkte samenwerking de hele streek ten goede komen “ aldus Arents.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?