Lokaal bestuur sluit jaarrekening af met exploitatie-overschot van 7 miljoen euro

Het saldo van de jaarrekening werd in Sint-Pieters-Leeuw afgesloten met een positief resultaat. De ontvangsten bedroegen 53 miljoen. De uitgaven bedroegen 46 miljoen.

Het exploitatie-overschot van 7 miljoen is geen “winst” voor de gemeente, maar is essentieel om de investeringen en aflossing van leningen te betalen. In 2021 werden voor 9,2 miljoen euro investeringen gerealiseerd, ten dienste van de inwoners.

Een greep uit de realisaties in 2021:

  • Drie Fonteinenbrug;
  • uitbreiding ANPR-camera’s;
  • onthardingsprojecten;
  • aankoop pastorie Negenmanneke
  • kunstgrasvelden;
  • bouw sporthal;
  • dakvernieuwing wachthuisjes Ruisbroek.

Er werden geen nieuwe leningen opgenomen. Integendeel, er werd nog voor 3,3 miljoen euro aan schulden afgebouwd. De schuldlast per inwoner daalt naar 794,6 euro per inwoner.

"2021 kan afgesloten worden met een gecumuleerd budgettair resultaat van 13,3 miljoen euro. De financiële situatie van Sint-Pieters-Leeuw is structureel gezond. Met de actuele inflatie, de duurdere energiekosten en duurdere goederen en diensten, is deze gezonde startsituatie voor de uitdagende jaren 2022-2023 belangrijk", sluit het bestuur af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?