Lokaal Bestuur Roosdaal werkt aan toekomstplan ‘Kapellekes troef’

Roosdaal bracht de afgelopen jaren, samen met heel diensten en verenigingen, de kapellen in kaart. In samenwerking met een extern bureau wordt nu een toekomstplan uitgewerkt om de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren en open te stellen naar het publiek.  Om dit toekomstplan vorm te geven, zal ook de burger betrokken worden via workshops, bevragingen en inspraakmomenten.

Roosdaal heeft de afgelopen jaren, samen met de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst (IOED) van de cultuurregio ZENDER en de erfgoedvereniging Rausa vzw, de kapellen in kaart gebracht en wil nu een stap verder gaan om de meeste en vooral de belangrijkste kapellen te herstellen, renoveren, conserveren, valoriseren en ontsluiten naar publiek in de komende jaren.

Hiervoor werd een gespecialiseerd bureau, De Erfgoedstudio, aangesteld die de komende weken en maanden op pad gaat en een toekomstplan zal uitwerken om vanaf 1 januari 2023 en de komende jaren gefaseerd uit te voeren.

Participatie

Een belangrijk aspect binnen dit toekomstplan wordt natuurlijk ook de betrokkenheid van de burgers. Daarvoor zullen nog inspraakmomenten, workshops en bevragingen georganiseerd worden waarbij we zeker ook op jouw enthousiasme en ideeën rekenen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?