Lokaal bestuur Liedekerke verleent Natuurpunt subsidie voor aankoop gronden

Het lokaal bestuur Liedekerke verleent aan Natuurpunt Affligem-Liedekerke een subsidie van 7 331,69 euro voor de aankoop van gronden.

"De aankoop van gronden door terreinbeherende natuurverenigingen is het beste instrument voor het behoud en beheer van het natuurlijke ecologische patrimonium en de meest ecologisch kwetsbare gebieden", laat het bestuur weten. "De aankoop verzekert ook een goed beheer van de gebieden, wat zorgt voor het behoud en zelfs een verhoging van de biodiversiteit."

"Daarom verleent het lokaal bestuur sinds 2003 een subsidie aan natuurverenigingen voor de aankopen van gronden. Deze subsidies worden aangewend door Natuurpunt om de plaatselijke natuur te beschermen en waar mogelijk uit te breiden, zodat de natuur beschermd blijft voor toekomstige generaties."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?