Ligo zet maatschappelijk kwetsbare ouders op de digitale trein

Ligo, het Centrum voor Basiseducatie, wil de digitale kloof mee helpen dichten. Daarom organiseerde Ligo vorig schooljaar in Halle een cursus digitale vaardigheden voor maatschappelijk kwetsbare ouders. Omwille van het succes doet Ligo dat dit jaar opnieuw. Halse ouders die dat wensen kunnen vanaf eind september een lessenreeks volgen die hen wegwijs maakt in de digitale wereld. 

De inhoud van de cursus digitale vaardigheden wordt op maat van de groep en in samenwerking met de deelnemende scholen uitgewerkt. Thema's die aan bod kunnen komen, zijn basisvaardigheden op de computer, leren werken met school- en leerplatformen zoals Smartschool of digitaal inschrijven voor activiteiten. Ligo Halle-Vilvoorde zorgt voor het nodige lesmateriaal.

"We starten met een cursus voor minimaal 6 en maximaal 12 laaggeschoolde ouders van wie de kinderen naar een Halse lagere school gaan. Nadien evalueren we of er extra aanbod nodig is, waarbij we ons ook op de secundaire scholen richten", aldus de organisatie.

Welke scholen?

Maatschappelijk kwetsbare ouders van kinderen uit de volgende scholen kunnen zich aanmelden: Don Bosco (Basis- en BuLo-onderwijs), De Winde, Zilverberk, De Leerboom en Heilig-Hart&College Handbooghof en Beukenbos. De basisscholen Vondel, Buiteling en Halleweg hebben al een traject lopen met Ligo.

Wanneer?

De cursus digitale vaardigheden wordt gegeven gedurende 10 woensdagvoormiddagen van 9u30 tot 11u30 op 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12 en 8/12.

Waar?

De cursus vindt plaats in een lokaal van de stad Halle in CC ’t Vondel. Gezien de thematiek en doelgroep kiezen de organisatoren ervoor om de cursus fysiek te laten doorgaan. Ligo Halle-Vilvoorde volgt uiteraard de geldende coronarichtlijnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?