Liedekerke ondersteunt bedrijven getroffen door coronacrisis

Het college van burgemeester en schepenen maakte op de gemeenteraad bekend welke maatregelen door de gemeente werden genomen om de lokale economie te ondersteunen. Het beantwoordde daarmee een reeks voorstellen van de N-VA.

Algemene inleiding: Aanpak op maat om heropstart van Liedekerkse lokale economie te ondersteunen 

 Aangezien dit om een nationale crisis gaat, heeft de federale overheid bij aanvang van de coronacrisis een reeks maatregelen genomen om zelfstandigen die hun activiteiten moesten stoppen, te ondersteunen op financieel vlak.  “Als lokale overheid is het onze eerste verantwoordelijkheid om onze plaatselijke handelaars in staat te stellen zo vlot mogelijk te heropstarten en daar zal dan ook al onze aandacht naartoe gaan. Dit moet via een aanpak op maat gebeuren, want elke handelszaak is verschillend.”

“Doorheen 2020 zullen we onze handelaars via een reeks initiatieven ondersteunen. Dat kan gaan van de toelating aan een horecazaak om extra ruimte in te nemen op het publieke domein waar dit mogelijk is, tot het maximaliseren van het aantal uitzonderingen op sluitingsdagen per jaar (wettelijk bepaald tot 15 weken voor het hele grondgebied van de gemeente). “

“Tevens zullen we gratis advertentieruimte in de gemeentelijke informatiekanalen voorzien en willen we initiatieven opzetten langs onze Liedekerkse handelszaken. Zo zal bijvoorbeeld het voorziene budget van de 11-juliviering (1770 Zomert) hiervoor aangewend worden.”

“Verder heeft het college van burgemeester en schepenen al beslist dat het annuleren van de huur van gemeentelijke infrastructuur omwille van het wegvallen van een activiteit, kosteloos kan gebeuren. “

Markt

“Naast het kwijtschelden van de standgelden voor de markten die niet konden doorgaan tijdens de lockdown, hebben het gemeentebestuur en de administratieve diensten intensief samengewerkt om ervoor te zorgen dat de markt opnieuw kon plaatsvinden op de eerste zaterdag na de bekendmaking van de versoepelingen en dit in tegenstelling tot veel andere steden en gemeenten die pas later hun wekelijkse markt heropenen. Via een spreidingsplan over onze drie centrumpleinen, duidelijke signalisatie ter plekke, alle nodige hygiënemaatregelen en proactieve communicatie naar marktkramers en -bezoekers, hebben we de heropstart van de zaterdagmarkt begeleid.”

Dialoog

“Het gemeentebestuur zal ook in de komende weken en maanden de heropstart van de lokale economie begeleiden, niet met algemene maatregelen die hun doel voorbij schieten, maar wel aangepast aan de plaatselijke noden en in dialoog met de handelaars.  Ook via het Toekomstforum van Haviland zullen hiervoor de nodige stappen ondernomen worden binnen Halle-Vilvoorde, alsook via het binnenkort uit te rollen digitale platform van onze gemeente (zoals bv. Hoplr). “

Kosteloos annuleren van gemeentelijke infrastructuur

Deze maatregel werd reeds genomen door het schepencollege, net als het kwijtschelden van het standgeld van de marktkramers gedurende het niet-organiseren van de wekelijkse markt.

 Bijkomende steunpremie (horecazaken)

 “Het is uiteraard betreurenswaardig dat de horeca nog steeds niet mag openen én dat heel wat zaken hieronder te lijden hebben. Het is echter geen plaatselijke crisis, maar een nationale. De federale regering heeft dan ook de taak om te bekijken om, de na de reeds toegestane coronamaatregelen (een hinderpremie van 4.000 euro, compensatiepremie van 3.000 euro en sinds 6 april 160 euro per sluitingsdag), nog verdere maatregelen te treffen om de economie een goede herstart te laten nemen. Daarnaast zijn ook heel wat mensen technisch werkloos en ontvangen zij slechts 70 % van hun normale loon. Ook zij moeten gesteund worden. Mochten al deze mensen effectief in de problemen komen, is het beter om via het OCMW deze mensen van de noodzakelijke steun te kunnen voorzien.”

Opschorten belastingen

“Liedekerke heeft geen bijkomende bedrijfsbelastingen voor horeca of andere kleine handelszaken. Wij hebben zelfs geen terrasbelasting zoals in heel wat andere gemeenten en steden wel het geval is. Het standgeld van de markten die niet doorgingen werd al kwijtgescholden door de beslissing van het schepencollege.”

 Kosteloze verspreiding van reclamedrukwerk

“Slechts enkele Liedekerkse handelszaken doen een huis-aan-huisbedeling. Bij de Liedekerkse bedrijven is het slechts een kleine fractie die reclamedrukwerk verspreidt. Een kosteloze verspreiding betekent dat alle andere bedrijven die van buiten Liedekerke zijn, ook zouden moeten meegenieten van deze maatregel met als gevolg dat we als gemeente inkomsten verliezen. Onze weinige Liedekerkse bedrijven die wel aan bedeling doen van reclamedrukwerk moeten ook meestal helemaal niet betalen aangezien ze met hun publicatie onder een bepaald soort gewicht blijven waar geen retributie voor is.”

Handelaren- en horecabon

“Geen bon, maar wél ondersteuning via allerlei gerichte initiatieven (bv. het 1770 Zomert-parcours langs handelszaken, mogelijke terrasuitbreidingen,  …) en we willen vooral de  focus leggen op mensen die het echt nodig hebben en in financiële moeilijkheden zitten. Cadeaukaarten geven we wel aan bijvoorbeeld de meer dan 140 vrijwilligers die zich dit jaar ingezet hebben (o.a. voor het opbellen van de oudere bevolking tijdens de coronacrisis, hulp in de bib of andere zaken waar vrijwilligers aan te pas komen). Ook jubilarissen zullen nog steeds cadeaukaarten krijgen.

Daarenboven weten we helemaal niet hoe lang deze crisis nog zal duren en hoeveel dit aan de gemeente zal kosten met o.a. lagere inkomsten door lagere personenbelastingen (o.a. door technische werkloosheid). “

Wijzigingen toestaan in de openingsuren en de sluitingsdagen

“Een gemeente kan slechts 15 weken toestaan waarin er op een officiële sluitingsdag mag gewerkt worden. Dit is wettelijk bepaald. Er zijn gemiddeld al 11 weken die hier onder vallen (vooral voor bloemenzaken: Moederdag, Allerheiligen, …). Geen probleem om alle andere weken vast te leggen in overleg met handelaars (via een oproep). Sluitingsuren zijn eveneens wettelijk geregeld. “


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?