Liedekerke haalt voorbeeldige rioleringsgraad van 98 %

Liedekerke springt in het oog en wel in zeer positieve zin, omdat maar liefst 98,02 % van de gezinnen/bewoners is aangesloten op het openbaar rioleringsnet. De gemeente behoort hiermee tot de koplopers in Vlaanderen.

Eind 2019 lag de zuiveringsgraad, dat is het theoretische percentage van de inwoners waarvan het afvalwater, na transport via het riolerings- en collecteringsnetwerk, effectief gezuiverd wordt in een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie, in het Vlaamse Gewest op 84 %.

Concreet betekent dit dat in Vlaanderen ongeveer 400 000 gezinnen nog niet aangesloten zijn op het openbare rioleringsnet. Helaas betekent dit ook een pak afvalwater dat nog ongezuiverd in beken en rivieren terechtkomt, wat nefast is voor de properheid van onze oppervlaktewateren.

22 Liedekerkse woningen dienen nog aangesloten of voorzien te worden van een IBA, een Individuele behandeling van Afvalwater op het rioleringsnet en/of beek of rivier. De zuiveringsgraad in Liedekerke ligt zelfs nog iets hoger, namelijk op 98,08 %.

‘Dit alles is het resultaat van 20 jaar kordaat en onverdroten werk aan ons rioleringsstelsel’, verklaart Dirk Lodewijk, een toch wel fiere schepen van openbare werken van Liedekerke. ‘Als bestuur hebben we daarvoor vele moedige beslissingen moeten nemen en niet altijd even populaire maatregelen moeten uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer bewoners worden verplicht te kappen en te breken om (verplicht) gescheiden afvoer te voorzien. Bijna alle straten werden overigens heel consequent voorzien van een gescheiden stelsel van rioleringen; de fameuze twee rioleringsbuizen die aangelegd worden, eentje voor het hemelwater en eentje voor het afvalwater.’

Hier het overzicht van de riolerings- en zuiveringsgraad voor heel Vlaanderen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?