Lennikse scholen ontwerpen broodzakken in de strijd tegen voedselverspilling

Drie Lennikse basisscholen werken mee aan een initiatief rond voedselverspilling. Het gaat om een bewustmakingscampagne waaruit verschillende andere acties zullen voortvloeien.

"Binnen de gemeente en het OCMW van Lennik werken we via subsidies van de provincie Vlaams-Brabant een project rond voedselverspilling uit. Dit is een thema dat heel wat partners aanbelangt en belangrijk is in het kader van gezondheid en klimaatverandering", laat het gemeentebestuur weten. "Via het platform Lennik aan zet zochten we geëngageerde burgers die dit project samen met ons vorm willen geven. Onder begeleiding van FOODWIN hielden we met de werkgroep reeds 3 workshops."

Alles startte met een bevraging die polste naar initiatieven tegen voedselverspilling in Lennik, en de verwachtingen van de werkgroep. "Doorheen de workshops brachten we in kaart wat er in Lennik al gedaan werd tegen voedselverspilling, kregen de deelnemers info en inspiratie, en genereerden we samen ideeën. De deelnemers gaven tenslotte ook aan op welke sectoren ze liefst zouden inzetten. Vervolgens werden deze ideeën omgezet tot actieplannen om tot slot zeer specifiek op acties in te zetten op korte termijn", aldus de initiatiefnemers.

Bewustmakingscampagne via broodzakken

Als eerste actie wordt er ingezet op de huishoudens en het verkleinen van hun voedselafdruk. Volgens een sorteeranalyse die Intradura in december 2019 in Lennik uitvoerde, belandt er nog veel voedsel in de restafvalzak. Gemiddeld ging het om 1,7 kg voeding (etensresten en niet geconsumeerde voedingsproducten) per restafvalzak, of 20% van de totale hoeveelheid restafval.

"Voedsel hoort niet thuis in het restafval, maar dient juist zo hoog mogelijk gevaloriseerd te worden waarbij preventie van verspilling de meest effectieve stap is. Om het doel, verminderen van voedselverspilling bij huishoudens, van deze actie te realiseren, willen we de burger eerst en vooral bewust maken van het probleem. Uit onderzoek bleek dat brood één van de grootste fracties in voedselverspilling is. Met een communicatiecampagne op broodzakken gaan we onze burgers enerzijds informeren, en anderzijds tips, weetjes en recepten meegeven om het brood volledig te verbruiken. Door scholen bij het project te betrekken, maken we het thema bespreekbaar en vergroten we het draagvlak. GBS ’t Rakkertje, De Kleine Prins en SGI Lennik wilden hier graag aan meewerken. De scholen gingen aan de slag en ontwierpen affiches voor onze broodzakkenactie."

Toekomst

In 2022 zetten het bestuur verder in op de strijd tegen voedselverspilling en richt de werkgroep haar pijlen op de zorginstelling met de actie ‘bespaar op voedselverspilling, niet op zorg!’

Volg www.lennikaanzet.be/mens en blijf op de hoogte van alle acties rond voedselverspilling.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?