Lennikse Erfgoedraad mag lijst waardevol onroerend erfgoed opmaken

Het College van burgemeester en schepenen schakelt de Lennikse Erfgoedraad in om een nieuwe inventaris op te maken van het bouwkundig erfgoed via een begeleidingsproject van het agentschap Onroerend Erfgoed. Het college nam die beslissing nadat aan het licht kwam dat datzelfde college een vergunning had verleend voor de afbraak van de cottagewoning in de Frans Devoghellaan. De Lennikse Erfgoedraad had al in 2013 geadviseerd om een dergelijke inventaris te laten maken.

 De verontwaardiging was groot toen eind juni aan het licht kwam dat het ‘Huis Langendries’ mocht afgebroken worden. Beroering De Lennikse erfgoedraad had negatief advies gegeven maar daar had de gemeente geen oren naar. Maar op 3 juli besloot het schepencollege om de gemeentelijke erfgoedraad opdracht te geven een inventaris op te maken van de waardevolle gebouwen en ander onroerend erfgoed. Een aantal bezorgde Lennikenaren ging intussen in beroep tegen het afbraakbesluit en kreeg gelijk van de bestendige deputatie. De huidige eigenaar zag intussen af van een hoger beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 Al in 2013 gevraagd

 “Het klopt dat de erfgoedraad al in 2013 een advies gaf om een inventaris te laten maken maar in het schepencollege vond niemand dat belangrijk. Uiteindelijk is het dan toch goedgekeurd”, zegt schepen Filip Van Ginderdeuren. Die beslissing raakte pas vorige week bekend.

Voorzitter van de Erfgoedraad Herman Cornelis is best tevreden dat er nu toch een inventaris komt. “De vorige inventaris werd in 1975 gepubliceerd door Onroerend Erfgoed Inventaris 1975 maar die moet geactualiseerd worden en er ontbreken heel wat gebouwen uit de 20e en 21e eeuw. Het opmaken van zo een inventaris zal zeker 2 jaar in beslag nemen want alle straten zullen moeten worden afgewandeld. Los van de beschermde monumenten zijn er in Lennik een 100-tal waardevolle gebouwen zoals hoeves, woningen, een lemen schuurtje, kapelletjes, een waterpomp en bijvoorbeeld ook een schandpaal”, weet Herman Cornelis.

De nieuwe Erfgoedraad zal het werk moeten uitvoeren. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met heel wat criteria, het wordt een enorm werk. “Een volledig team moet de gebouwen quoteren. Een individu alleen kan niet geen score geven, daar moeten meerdere mensen over oordelen. Lennik zou zich kunnen aansluiten bij de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED), die gemeenten ondersteunt bij het opmaken van een inventaris. We hopen daarom dat de gemeente aansluit bij de IOED”, zegt Cornelis.

De nieuwe inventarislijst moet een leidraad vormen voor het gemeentebestuur. “Maar de lijst is niet bindend”, zegt Cornelis. “Toch zal het een erg waardevol project zijn voor onze gemeente.”

De huidige erfgoedraadvoorzitter  weet niet of hij zelf zal kunnen meewerken aan de opmaak van de lijst omdat dit zal gebeuren door een nieuwe erfgoedraad die bij de volgende legislatuur wordt opgestart en het nog niet geweten is welke accenten er in die raad zullen gelegd worden.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?