Lennikse cottagewoning mag niet afgebroken worden

De bestendige deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant heeft de sloopvergunning van de gemeente Lennik voor de cottagewoning ‘Huis Langhendries’ in de Frans De Voghellaan geweigerd.

De bestendige deputatie gaat daarmee in op het verzoek van architect Herman Cornelis en 24 andere buurtbewoners en volgt het advies van de provinciaal Stedenbouwkundige ambtenaar. Het betreft een cottage met Art-Nouveau-kenmerken en andere eclectische kenmerken, die in het begin van de 20e eeuw is gebouwd.

Het college van burgemeester en schepenen verleende op 31 mei 2018 een afbraakvergunning met als motivering dat het gebouw geen waardevolle uiterlijke kenmerken heeft en zich in een vervallen toestand zou bevinden omdat het al meer dan 7 jaar leeg staat. Ook het interieur van het gebouw zou zich in een slechte staat bevinden.

Tijdens een hoorzitting op de provincie lichtte de schepen van ruimtelijke ordening de beslissing van het Lennikse schepencollege toe. “Het gebouw staat al 7 jaar leeg en 5 jaar te koop. Er zijn veel inlichtingen gevraagd. De woning is in slechte toestand. We mogen ons niet baseren op wat mooi en niet mooi is. Het staat niet op de lijst van Erfgoed, alleen dat geeft rechtszekerheid Bij de nieuwbouwaanvraag zal beoordeeld worden of de tuin voldoende gerespecteerd wordt. De gemeente laat ook niet zomaar alles toe.”

De bestendige deputatie volgde de argumentatie van de indieners van het beroep. “…De bijhorende tuin van de notariswoning werd in 2005 toegevoegd aan de inventaris van Landschappelijk erfgoed: historische parken en tuinen. De sloop kan, op voorwaarde dat de impact op de tuin aanvaardbaar is. De tuin, met haar toegangspoort, beplanting en bijgebouw, werd ontworpen in functie van de notariswoning. De woning is onlosmakelijk verbonden met haar directe omgeving. De afbraak hiervan doet afbreuk aan de visuele en esthetische erfgoedwaarden van de tuin en zou betekenen dat dlt ensemble verdwijnt. Bovendien kan afbraak ook niet aanvaard worden zonder een voorstel van nieuwbouw in te dienen, waarin wordt aangetoond dat de nieuwbouw de waarden van het erfgoed respecteert. Deze vervangende nieuwbouw ontbreekt in de aanvraag, waardoor een vergunning die een loutere afbraak beoogt, niet verantwoord is...”

“…De toekomstige bouwplannen werden niet toegevoegd aan het dossier, waardoor de aanvraag niet kan getoetst worden aan de goede ruimtelijke ordening en een beoordeling dus niet mogelijk is. Er kan ook niet beoordeeld worden in welke mate de tuin zijn authenticiteit en integriteit zal behouden…”

De eigenaar kan nog in beroep gaan bij de raad voor vergunningsbetwistingen.

Zie ook: beroering


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?