Lennikse bibliotheek bestaat 30 jaar

Op maandag 18 juni is het feest in de Lennikse bib want het is 30 jaar geleden dat dit boekenparadijs de deuren opende met een zeer beperkte collectie. Ondertussen groeide de bib uit tot een rijke boekenverzameling waar de eerste bibliotheekassistent nog steeds van dienst is.

De jarige bib wordt gevierd op maandag 18 juni. Van 15 tot 20 uur leest Anne Wyckmans verhalen voor.
Om 20 uur speelt de Harmonie van Sint-Martens-Lennik bij een drankje en een stuk verjaardagstaart. Iedereen die zich vooraf aangemeld heeft, is welkom. E-mail: bibliotheek@lennik.be of 02-532.51.59.

 Een rijke geschiedenis

 St.-Martens-Lennik, St.-Kwintens-Lennik en Eizeringen beschikten vroeger elk over een parochiale bibliotheek, die al jaren niet meer echt functioneerde tot er in 1987 vanuit het gemeentebestuur de opdracht werd gegeven, aan gemeentelijke ambtenaar, Roos Timmermans om een bibliotheek op te starten.

De startcollectie bestond toen uit 2.000 boeken die afkomstig waren van de vroegere, parochiale bibliotheek van Sint-Kwintens-Lennik, van de schoolbibliotheek van Eizeringen en tweedehandsboeken geschonken door particulieren. Om de collectie verder aan te vullen werden er ook bij 'de Slegte' nog een aantal boeken gekocht.

 De bibliotheek werd ondergebracht in de oude gemeenteschool van Sint-Martens-Lennik en er werd meubilair aangekocht. Op 18 juni 1988 volgde de officiële opening door Burgemeester Etienne Van Vaerenbergh (*) en kon er gestart worden met het uitlenen van boeken.

De bibliotheek als culturele voorziening kende pas haar echte uitbouw na de erkenning op 1 januari 1990 als 'Openbare Bibliotheek' en de aanwerving van Marc Brisaer (eind 1989) als bibliothecaris en Roos Timmermans als bibliotheekassistent. Iets later konden ook Jeannine Cochez en Nadine Pletinckx aan de slag in de bibliotheek als administratief bediende. De bibliotheek bezat toen 7.300 boeken (tvgl. 32.014 boeken, 1.407 tijdschriftennummers en 4.568 dvd’s op 31/12/2017) en telde 450 leden (tvgl. 2.261 leden op 31/12/2017)

 Op 1 juli 1991 volgde Resi Vervaet, Marc Brisaer op als bibliothecaris en op 1 september 2000 werd zij op haar beurt opgevolgd door Els Cleymans. Alle personeelsleden werkten deeltijds, maar met het nieuwe decreet en de uitvoeringsbesluiten ‘houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid’ dienden de bibliotheken vanaf 1 januari 2003 te beschikken over een voltijdse bibliothecaris. Een gevolg hiervan is dat Els Cleymans voltijds bibliothecaris werd. Daar het bestuur er aan hield het aantal werkuren van het bibliotheekpersoneel te behouden werd één van de bibliotheekmedewerkers, Nadine Pletinckx, in 2004 ontslagen.

Geen statisch gegeven

 30 jaar later bevindt de bibliotheek zich nog steeds op dezelfde locatie. De eerste jaren waren enkel de gelijkvloerse lokalen toegankelijk voor de bibliotheekgebruikers, maar doordat de collectie gestaag steeg, verhuisde de volwassen collectie naar de bovenverdieping zodat er beneden o.a. plaats vrij kwam voor de dvd collectie (vanaf 2004). Toen alle lokalen in het bibliotheekgebouw ingenomen waren door de collectie,  werden de bureaus van het bibliotheekpersoneel overgebracht naar het schoolgebouw. Weinig meubilair staat nog op dezelfde plaats als toen bij de opening in 1988, maar een bibliotheek is geen statisch gegeven en dient zich voortdurend aan te passen aan de noden van de tijd en aan die van haar gebruikers.

 Met dank aan Els Cleymans voor deze opzoekingen

(*) Het college van burgemeester en schepenen bestond toen uit een Volksunie-burgemeester en 4 CVP-schepenen.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?