Lenniks college van burgemeester en schepenen loopt zich vast op verdeling van de budgetten

LENNIK - Het zit er bovenhands op in het Lennikse college van burgemeester en schepenen. De coalitiepartners geraken het niet eens over een budgetherziening. Vrijdag stapten de schepenen Geert De Cuyper en Etienne Van Vaerenbergh van Lennik 2000 zelfs op tijdens de vergadering van het schepencollege. Volgens schepen Eddy Warrand dreigt er voor Lennik veel geld verloren te gaan en zou de gemeente haar personeel en leveranciers niet meer kunnen betalen.

Het college geraakte het vrijdag, na drie weken,  weer niet eens over een noodzakelijke budgetherziening. Burgemeester Irina De Knop stelt voor om alle posten uit de bijzondere begroting te schrappen om het meerjarenplan in evenwicht te houden. Anderzijds wil ze wel een studie laten uitvoeren over de uitbreiding van de gemeenteschool. Ze wil daarvoor geld voorzien in de begroting en bovendien een engagement dat de werken ook zullen uitgevoerd worden. Daarvoor moeten er andere begrotingsposten sneuvelen zoals een haalbaarheidsstudie voor windturbines in de gemeente.

Volgens schepen Eddy Warrand is er een budgetwijziging onder meer nodig omdat er te weinig geld is voorzien op de begroting voor het betalen van het personeel  en voor het ontvangen van belangrijke bedragen vanuit de Brandweerzone voor het aanwerven van twee bijkomende beroepsbrandweerlui en brandweermateriaal. Het principe daarover is al door de gemeenteraad goedgekeurd maar moet nog in een budgetherziening goedgekeurd worden.

Door de onenigheid is er geen budgetwijziging voorzien op de gemeenteraad van 24 oktober. Schepen van militie Eddy Warrand heeft nu voorgesteld om een extra gemeenteraad te houden om daar een budgetwijziging goed te keuren voor alle punten die nodig zijn om het personeel en leveranciers te kunnen betalen en om de betoelaging van de brandweerlui en het brandweermateriaal toch te kunnen ontvangen.  Hij maakt zich sterk dat coalitiepartner Lennik 2000 en een deel van oppositiepartij CD&V zijn voorstel zal steunen.

Burgemeester Irina De knop: “Het komt er op neer dat gewezen burgemeester Willy De Waele 2 maal 250.000 euro heeft ingeschreven inde begroting als extra bijdragen die hij aan de gemeenten Roosdaal en Gooik vroeg voor de brandweer. Zoals verwacht heeft de gouverneur die posten geschrapt. Ik wil daarom grotendeels alle uitgaven uit de buitengewone begroting schrappen omdat er anders ons meerjarenplan niet meer in evenwicht is. Ik hoopte op een compromis maar de schepenen van Lennik 2000 en Eddy Warrand kunnen er zich niet in vinden. Mijn finaal voorstel is dat we geen keuzes moeten maken en dat we voor een minimaal budget gaan. Ik wilde met dat voorstel naar de gemeenteraad gaan. Het is juist dat ik in mijn compromis ook voorstelde om een studie te laten uitvoeren voor de uitbreiding van de gemeenteschool waarvoor we 70 procent subsidie krijgen en de nette uitgave beperkt blijft tot 300.000 euro. Ik wil dit in het meerjarenplan opnemen. Ik wil met mijn voorstel naar de gemeenteraad van november gaan. De administratie heeft dan nog de tijd om het brandweerdossier klaar re maken”, zegt de burgemeester. De Knop spreekt tegen dat er zonder een begrotingswijziging geen lonen kunnen worden uitbetaald. “De lonen zijn sowieso gewaarborgd”.

Schepen Etienne VanVaerenbergh (Lennik 2000): “We voelden vrijdag dat het geen zin meer had om verder te redetwisten omdat iedereen op zijn standpunt bleef staan. Zo bereik je geen oplossing. Iedereen krijgt nu wat tijd om na te denken over een oplossing. Samengevat moeten we een antwoord vinden op de vraag: “Hoe gaan we het komende jaar het geld verdelen?”.  We moeten er uit geraken en één van de mogelijkheden is, de gemeenteraad laten beslissen. Ik zie het incident niet als een breuk. Di Rupo profiteerde ook altijd van een overlijden of een ander feit om de partijen eens te laten nadenken”. Van Vaerenbergh geeft de burgemeester nog een boodschap mee: “In een bestuur ga je zo traag als de traagste van de groep. De eerste taak van een burgemeester is de eenheid van het bestuur te bewaren”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?