Lenniks college keurt pakket met energiebesparende maatregelen goed

Indien het verbruik van gas en elektriciteit van de gemeente Lennik in het komende jaar hetzelfde is als het voorbije jaar, zal de kostprijs voor energie verviervoudigen. Ze stijgt van 271 000 euro naar 1 015 000 euro. Als reactie op deze stijging, keurde het college van burgemeester en schepenen een pakket energiebesparende maatregelen goed.

"Alles samen zullen onderstaande ingrepen, gebaseerd op realistisch geraamde berekeningen o.b.v. de huidige prijzen, de meeruitgaven met minimaal 300 000 euro kunnen reduceren", laat het bestuur weten.

Een overzicht:

Er worden aangepaste openingsuren ingevoerd:
⦁    Vanaf 1 november 2022 tot uiterlijk 15 mei 2023:
⦁    Gemeentehuis en OCMW op vrijdag enkel open via e-loket én telefonisch bereikbaar.
⦁    Bibliotheek gesloten op maandag en dinsdag.
⦁    Andere openingsuren blijven behouden.

Verwarming:
⦁    Geen verwarming tussen 15 mei en 15 oktober en indien buitentemperatuur hoger is dan 18°C.
⦁    Kamertemperatuur van 19 graden op de werkvloer.
⦁    Verschillende werkplekken samenbrengen in één ruimte.
⦁    Volledig afschakelen van airco’s buiten periodes van grote hitte.
Deze en enkele kleinere maatregelen om het verbruik in gemeentelijke gebouwen te verminderen, dragen bij aan een totale besparing van 31 000 euro.

Dimmen en doven van straatverlichting:
De dienst openbare werken & mobiliteit onderzoekt de mogelijkheden om de straatverlichting te dimmen of doven vanaf ten laatste 1 november. Indien technisch mogelijk blijven de dorpskernen verlicht, maar worden deze gedimd. Het college bekijkt de mogelijkheden nu met Fluvius en mikt op een besparing van 180 000 euro/ jaar, wat neerkomt op een halvering van de kost op straatverlichting.

Het gebruik van gebouwen rationaliseren:
Door de verkoop van de noodwoning en het gebouw aan de Kroonstraat en het buiten gebruik stellen van de tramstatie in Eizeringen wordt 27 500 euro uitgespaard.

Investeringen in duurzame energie voor onze gebouwen versneld uitrollen:
Met het plaatsen van zonnepanelen op de bib, het gemeentehuis, de feestzaal Jo Baetens en de Academie Peter Benoit, het bijkomend isoleren van daken, het verder uitrollen van slimme thermostaten en gestuurde radiokranen, alsook het vernieuwen van de stooklijn in de oude brandweerkazerne en de Schepenbank investeert de gemeente 147 000 euro.
Daartegenover staat een jaarlijkse besparing van 68 700 euro.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?