Lennikenaren krijgen 10 kg strooizout

LENNIK – De gemeente gaat deze winter weer zakken met 10 kg strooizout uitdelen. Voor iedere woning of appartement kan er een zak afgehaald worden op drie nog te bepalen data.

De zoutbakken werden vorige winter al afgeschaft omdat die volgens schepen Johan Limbourg tijdens de winterperiode heel wat tijd en personeel in beslag namen. Volgens de schepen werd het zout uit de zoutbakken regelmatig meegenomen door niet-inwoners.

De gemeente stelt in de plaats gratis strooizout ter beschikking van haar inwoners. Wie gedomicilieerd is in de gemeente Lennik komt in aanmerking. Er wordt één zak per woning verstrekt (woning = een huis of appartement, bestemd voor het huisvesten van één of meerdere gezinnen, gelegen op het grondgebied van Lennik. De woning moet als hoofdverblijfplaats gebruikt worden door minstens één persoon.)

De zakken moeten afgehaald worden op de gemeentelijke werkplaats in de Stationsstraat 20 op de data die door het college zullen worden vastgelegd. De afhaler moet zijn of haar identiteitskaart tonen. De aanvraag en afhaling worden geregistreerd.
Wie aan de voorwaarden voldoet mag een volmacht geven aan een andere persoon om het strooizout af te halen. Op die volmacht moeten minstens de naam en voornaam van de aanvrager, adres van de woning, datum en handtekening vermeld worden. Zowel de gegevens van de volmachtgever als van de volmachtdrager worden geregistreerd.

Gouverneur

Op de gemeenteraad van 20 oktober werd schepen Johan Limbourg geïnterpelleerd door de oppositie. “Vorige winter deelde de gemeente ook al strooizout uit maar na een klacht van de oppositie stelde de gouverneur vast dat er voor zo een bedeling een reglement moest worden opgemaakt”, merkte gemeenteraadslid Erik O op. Heel wat Lennikenaren misten de bedeling omdat die te laat was aangekondigd en op een te korte periode gebeurde.

Sneeuwruiming

Erik O merkte ook op dat het vorige contract voor de sneeuwruiming verviel. Hij wilde weten of er daarvoor al een openbare aanbesteding is gebeurd. Johan Limbourg antwoordde dat er een openbare aanbesteding is gebeurd waarop er 4 kandidaten hebben geantwoord. Het schepencollege neemt eerstdaags een beslissing over de aanduiding van de aannemer.

Raadslid Geert De Cuyper wees er op dat de zoutbakken werden geplaatst in straten waar er niet of laat werd gestrooid. “Bij ons verdween er geen zout. Het was nochtans een goede oplossing voor die straten. Als we een winter hebben zoals vorig jaar, komen we met die 10 kg niet toe en de strooiwagens gaan er niet geraken. Mogen wij u bellen als we niet weg geraken?”

Schepen Johan Limbourg beloofde dat iedereen zijn garage gaat kunnen verlaten als het sneeuwt.
Hij beloofde ook een andere bestemming te zoeken voor de zoutbakken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?