Lennik vangt 5 extra vluchtelingen op

LENNIK – Het Lennikse OCMW gaat een woning inrichten om er een gezin van maximum vijf vluchtelingen in op te vangen.

Filip Rooselaers (Vlaams-Belang) vroeg op de gemeenteraad om geen extra asielzoekers op te vangen. “Mensen die werkelijk moeten vluchten voor oorlog of  geweld kunnen best opgevangen worden in eigen regio. Dat is humaner en effectiever. Zolang er steeds opnieuw opvang wordt voorzien blijft de indruk bestaan dat de oversteek loont”, meent Rooselaers, die merkwaardig genoeg ook OCMW-raadslid is.

OCMW-voorzitter Nestor Evens antwoordde hem dat er toevallig op de agenda van de OCMW-raad van dinsdag 27 oktober wel een uitbreiding van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) wordt gevraagd. “We doen dat na een brief van Fedasil aan de OCMW’s met de vraag om bijkomende opvang te voorzien. We vonden eerst dat er al genoeg opvang is in Lennik maar uiteindelijk is de druk groter geworden om toch iets aan de nood te doen en besloten we om toch bijkomende opvang te voorzien voor een gezin van maximum 5 personen. Dat zal gebeuren in een doorgangswoning in de Frans Vandersteenstraat die we aan het inrichten zijn.”

“We vernemen dat gemeenten die niet op vrijwillige basis meer werken toch zullen gedwongen worden. We willen daar op anticiperen. Het OCMW krijgt per volwassene een vergoeding van 37 euro en 20,78 euro voor begeleide minderjarigen. Onze sociale assistent berekende dat dit de gemeente geen meerkost gaat opleveren”, aldus Evens. Het schepencollege gaf hierover al een positief advies.

Willy De Waele (LB-Open-VLD) suggereerde Rooselaers een briefje te schrijven naar Saudi-Arabië en de Golfstaten die geld zat hebben maar weigeren één geloofsgenoot op te nemen.  Het voorstel van Filip Rooselaers werd weg gestemd door alle andere gemeenteraadsleden.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?