"Lennik realiseert maar 16% van aangekondigde investeringen"

LENNIK – Uit een analyse van de boekhouding van de gemeente blijkt dat heel wat aangekondigde investeringen worden uitgesteld.

Achtergrond

Het gemeentelijk budget is door de beleids- en beheerscyclus (BBC) die werd ingevoerd bij het begin van deze legislatuur, opgesplitst  in exploitatie- en investeringsrekeningen.  Het exploitatiebudget gaat over de besteding van middelen voor de dagelijkse werking.  Het investeringsbudget heeft betrekking op terreinen, gebouwen, grote projecten...    De voorziene acties werden in een meerjarenplan gegoten en de uitvoering daarvan moet blijken uit de jaarrekeningen.

Evaluatie op basis van concrete, meetbare resultaten 

Tijdens de gemeenteraad van 27 juni werd de jaarrekening 2015  van de gemeente Lennik voorgesteld. De financieel beheerder lichtte bij deze gelegenheid de resultaten van het voorbije werkjaar toe.  “Een interessante basis om het bestuur te beoordelen op concrete, meetbare resultaten, want budgetten maken met ambitieuze projecten is één ding, al het werk verzetten om die ook effectief  te realiseren is een ander verhaal”, zegt gemeenteraadslid Christel O (N-VA-Lennik²)

Ontvangsten 97%

De financieel beheerder gaf op de gemeenteraad uitvoerig uitleg over het exploitatiebudget. De ontvangsten sluiten met een realisatie van 97 % zeer goed aan bij de prognoses. Van de geplande uitgaven werd 91 % uitgevoerd.  Deze cijfers werden in tabellen en grafieken gegoten en uitvoerig besproken. “Het gaat hier echter over cijfers waar de gemeente weinig of geen vat op heeft, zoals belastingen, de dotatie voor politie en brandweer, wedden en pensioenen, zegt Christel O.

Slechts 16% uitgevoerd

"Waar het bestuur echt kan werken aan een opwaardering van onze gemeente, o.a. qua wegen en infrastructuur, daarvan zien we normaal de realisaties in de investeringen.  Maar over dit onderwerp kwam vanwege het bestuur bitter weinig uitleg.  Op een verslag van meer dan 300 blz zou men toch verwachten dat een onderbesteding van 5 miljoen €  wat achtergrondinformatie bevat.  Een opsplitsing van de lopende projecten, een tijdlijn, de redenen van de vertraging…   Niets daarvan. Een korte vermelding dat er 16 % uitgevoerd is, moest volstaan. Het was slechts na aandringen van onze fractie dat de burgemeester enige details prijsgaf”, getuigt het gemeenteraadslid.

De cijfers

Van de projecten in 2015, die deel uitmaken van de investeringsuitgaven, werd slechts 16 % gerealiseerd.  “Voor het derde jaar op rij valt de realisatie van investeringsprojecten zeer mager uit. Niet moeilijk dat Lennik nu een mooi overschot op de rekeningen heeft”, stelt Christel O vast.

“Wanneer we de jaarrekening van 2014 erbij halen lezen we dat de uitvoeringsgraad binnen de investeringskredieten in het eerste jaar van het meerjarenplan slechts 15,63 %  bedraagt. Veel projecten werden in de loop van 2014 aangevat, doch zijn op 31 december nog in uitvoering.  De aanrekening zal pas in de loop van 2015 worden geregistreerd. Maar anderhalf jaar later is daar nog steeds niets van gerealiseerd.”

Onderbezette administratie kan de uitvoering niet aan

“We zijn halverwege de legislatuur en de verwezenlijkingen van de huidige bestuursploeg vallen op dit moment bijzonder mager uit.  De projecten die werden gepland lopen steeds meer vertraging op.  Men krijgt de budgetten niet gespendeerd, en vindt het ook niet nodig de gemeenteraad (en bij uitbreiding de inwoners van Lennik)  op een duidelijke manier te informeren”, zegt Christel O.

“Er is geen duidelijk overzicht van wat nu eigenlijk naar volgende jaren wordt verschoven, welke de tijdslijn is in het licht van de vertragingen, en wat de impact wordt op de gemeentefinanciën en de druk die op de gemeentediensten wordt gelegd indien alle projecten tegelijkertijd dienen te worden beheerd.”

“Veel werk, en zware leningen liggen al klaar voor de volgende legislatuur, met een administratie die onderbezet is voor de taak die haar wacht”, besluit Christel O.

Een aantal cijfers

 Jaarrekening 2013 : geen nieuwe leningen opgenomen

               Investeringsuitgaven  budget 2,4 miljoen, jaarrekening 759.000 € -

               Verschil van 1,6 miljoen €

Jaarrekening 2014 :

               Investeringsuitgaven budget 3,9 miljoen, jaarrekening 1,8 miljoen

               Verschil 2 miljoen €

Jaarrekening 2015 :

Investeringsuitgaven budget  5,1 miljoen €, waarvan 822.000 € uitgevoerd

Verschil 4,2 miljoen €

 

 Een paar voorbeelden van acties die voorzien waren in 2015 en die niet of slechts zeer gedeeltelijk werden uitgevoerd:

Materiaal voor onderhoud van de wegen en voetpaden:  35.000

 Aankoop uitrusting voor de technische diensten (tractor, graafmachine…)  624.000

 Herinrichting gemeentehuis  200.000

 Voetpaden Sint-Martens-Lennik (Brusselsestraat)  400.000

  Studie over vernieuwing Schapenstraat  120.000

 Plannen riolering  96.000

 Verlichting Processiestraat en VDSteenstraat  110.000

 Fietspaden F.Luckxstraat en F.VDSteenstraat  286.000

 Onderhoud wegen  460.000

 Landschapsbeheersplan Gaasbeek  60.000

 Mobiliteitsplan  103.000

 Parkeren schoolomgeving  30.000

 Toegankelijkheid gebouwen, tonnagebeperking, sluiproutes, uitbreiding trage wegen, veilige schoolomgeving 250.000

 Erosiebestrijding  12.500

 Oplaadpunt elektrische voertuigen  35.000

 Grond nieuwe kazerne  80.000

 Aanleg camperplaats  20.000

 RUP’s, plannen en studies (KMO zone Eizeringen, uitbreiding Den Bleek,..), aankoop Rijkswachtkazerne, woning Roelants  1.121.000

 Boren waterput voor fonteinen op de markt 12.500

 Heraanleg speelplaats en poort oud gemeentehuis Gaasbeek  36.000

 Lift bibliotheek  30.000

 Vernieuwing feestzaal Jo Baetens  185.000

 Verlichting sporthal  35.000

 Onderhoud Jongensschool – sanitair en keuken  20.000

 Verbouwing Dekenij  50.000

 Bouw en inrichting nieuwe locatie school  200.000

 Academie – aanpassingen infrastructuur  110.000

Aangekondigde werken

De oppositie vraagt zich af wanneer er werk gemaakt wordt van een aantal werken zoals de lift voor de bibliotheek waarvoor de plannen al intern zijn uitgewerkt. De speelplaats van de school in Gaasbeek zou hersteld worden. Daar heeft dit weekend voor de derde keer het septemberfestival plaats.

Geen reactie

We vroegen al dinsdagochtend een reactie aan burgemeester en verantwoordelijke voor financiën Irina De Knop (LB) maar wachten nog op een antwoord.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?