Lennik plant parking mindervaliden op brandweerkraan

LENNIK – Aan de gerestaureerde muur van de kerk van Sint-Martens-Lennik is een parkeerplaats voor mindervaliden voorzien. De aannemer van de restauratiewerken plaatste een signalisatietegel echter naast een brandkraan.

Gemeenteraadslid Christel O (N-VA-Lennik²) vroeg maandagavond op de Lennikse gemeenteraad om een parkeerplaats voor mindervaliden aan te duiden aan de kerk van Sint-Martens-Lennik en om een dergelijke parkeerplaats ook in te planten in het dorp van Gaasbeek.

“Reeds geruime tijd zijn de restauratiewerken aan en rond de kerk van Sint-Martens-Lennik klaar. Bij het plannen van de werken werden de nodige parkeerplaatsen voorzien voor gehandicapten. Er werden 2 stenen met het vereiste logo ingewerkt in de grond, links van de ingang van het kerkhof. Wie zijn wagen op het dorpsplein parkeert moet ofwel een aanzienlijk aantal trappen, ofwel de steile zijwegen oplopen. Dit is niet voor iedereen mogelijk. Vooral tijdens begrafenissen, wanneer het ganse dorpsplein vol staat met auto's, is het belangrijk dat deze plaatsen langs de kerkmuur vrij blijven voor mensen die minder mobiel zijn. Tot op heden is de aanduiding van deze gereserveerde plaatsen niet duidelijk genoeg. Hier is een officieel verkeersbord nodig. Het Centraal Kerkbestuur heeft trouwens reeds herhaalde malen bij de gemeente aangedrongen op het plaatsen van deze signalisatie. Iedereen, ook de oudere en minder mobiele inwoners, moet de kans krijgen om zonder problemen een kerkdienst of begrafenis bij te wonen.”

Brandweerkraan

Toen we ons ter plaatse gingen vergewissen bleek dat één van de signalisatiestenen op een tien centimeter van een brandweerkraan was geplaatst. Schepen Johan Limbourg (LB-Open-VLD) liet dit nakijken. “Die signalisatiesteen is niet door de gemeente maar wel door de aannemer geplaatst. We gaan de parkeerplaatsen opschuiven zodat de brandweerkoppeling vrij blijft.”

Gaasbeek

“Ook aan het dorpsplein van Gaasbeek, is in de omgeving van de kerk geen spoor van een parkeerplaats voor gehandicapten”, stelt Christel O vast.  Schepen Johan Limbourg: “De verkeersborden zijn voorzien in ons actieplan van de vernieuwing van de verkeersborden. Voor Gaasbeek gaan we onderzoeken of er dichter bij de kerk een plaats kan gevonden worden.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?