Lennik koopt twee stukjes natuur aan

De gemeente droomt van de aankoop van twee percelen natuurgebied, waar er onder meer wilde orchideeën groeien. Die zouden toegankelijk moeten worden voor de gewone burger. De tekst van het gemeenteraadsbesluit moest op de valreep aangepast worden nadat raadslid Geert De Cuyper (N-VA- Lennik-Kwadraat) vaststelde dat de tekst onvolledig was.

Het gaat om twee percelen van elk zo’n 40 aren groot, tussen sporthal Jo Baetens en het natuurgebied van het spaarbekken. Elk stuk grond heeft een kostenplaatje van 25.000 €. “Vanuit het motief dat we de natuur willen versterken”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Heidi Elpers (CD&V), “Hiervoor zouden we van de provincie een subsidie van 50 procent krijgen. In de tweede fase (inrichting) zou het gaan om één van 80 procent. Het doel is om de stukken grond meer toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld jeugdbewegingen.”

Geert De Cuyper erkent voluit het nut voor de gemeente, “Maar er is een probleem met de regulering ervan: er zijn al 2 koopbeloftes ondertekend, maar normaliter moeten we dit goedkeuren in de ontwerpsbeslissing. Wat u ons nu vraagt goed te keuren, bevat niet de teksten van de verkoopsbeloften. De prijs klopt wel, maar de verkoopsbelofte zegt dat als de bestemming van het perceel wijzigt en de waarde verhoogt, de eigenaars daarvoor moeten vergoed worden. Ik opper dus voor een aanpassing van artikel 1 in de zin dat we ook de inhoud van de koopbelofte goedkeuren, zodat we niet met tegenstrijdige teksten zitten. We gaan akkoord met de inhoud van de koopbelofte, maar niet met de geformuleerde voorwaarden ervan." Burgemeester Irina de Knop liet de tekst aanpassen, en de goedkeuring was vervolgens eenparig, waardoor Lennik binnenkort twee mooie groene percelen rijker is.

Wilde orchideeën

De percelen vormen kleine natuurgebieden waar er onder meer enkele varianten wilde orchideeën voorkomen, een beschermde plantensoort. Bijgaande foto’s werden vorig jaar gemaakt. Om deze planten een kans te geven is een aangepast maaibeheer nodig.

Foto's: Ann Wauters.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?