Lennik is slechtst bedeeld in 4G

LENNIK – In het Pajottenland en in Vlaanderen heeft Lennik de slechtste 4G-dekking. Gemeenteraadslid Gun Mignon (NV-A-Lennik Kwadraat) vroeg op de gemeenteraad van vorige maandag om bij de GSM-operatoren aan te dringen dit probleem op te lossen, maar ving bot.

Mignon deed opzoekingswerk waardoor hij op de gemeenteraad een zeer gedetailleerd verslag kon voort brengen. “Base, Mobistar en Proximus hebben in België radio-infrastructuur aangelegd en zij exploiteren netwerken die overeenstemmen met verschillende technologische generaties: 2G, 3G en 4G. Het GSM (2G-systeem) was bedacht om enkel de mobiele-telefoniedienst en berichtendiensten zoals sms'en aan te bieden. Vervolgens zijn de 2G-netwerken geëvolueerd om datatransmissiediensten aan te bieden (GPRS of EDGE genaamd). Doel is om de gebruikers presterende datatransmissiediensten aan te bieden met het oog op internettoegang vanop mobiele eindapparatuur, zoals smart phones en tablets”, legt Mignon uit. “Bij 4G ongeveer ligt de transmissiesnelheid zes tot zeven keer hoger dan bij 3G. Het verzenden van een foto duurt doorgaans een tiental seconden op een 3G-netwerk en één of twee seconden op een 4G-netwerk.”

Lennik is rode vlek in 4G-netwerk

Het BIPT verzamelt periodiek bij de drie betrokken mobiele operatoren dekkingskaarten voor elk van de drie mobiele technologieën die momenteel uitgerold zijn (2G, 3G en 4G). Deze kaarten laten ook de gemiddelde dekking zien die in elke gemeente van België wordt bereikt.

“Vlaanderen is bijna voor 100% gedekt met het 4G signaal van alle operatoren. Aan de grenzen en op een aantal locaties in het binnenland is dit echter niet het geval. Het noorden en noordoosten van het Pajottenland is bijna voor 100% gedekt met het 4G signaal van alle operatoren. In het zuid westen blijkt er een aanzienlijk groot gebied met beperktere 4G dekking. Base blijkt de sterkste, gevolgd door Mobistar en Proximus. Maar, één rode vlek bevindt zich voor 100% in Lennik want daar is slechts één operator actief.”

GSM-operator is nutsbedrijf

“Een nutsbedrijf is een bedrijf dat opereert in een sector die beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen belang zijn. Hier worden de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening toe gerekend. In ruimere zin omvat het begrip ook een deel van de communicatiesector: post, telegrafie en telefonie”, meent Gun Mignon.

Daarom vroeg gemeenteraadslid Mignon aan het schepencollege of de bevoegde schepen de betrokken providers kan aanspreken om één van de weinige grote rode vlekken in Vlaanderen blauw te laten kleuren op de kaart.  Blauw staat op de overzichtskaarten voor zones die wel goed bediend zijn door 4G.

Schepen Heidi Elpers antwoordde: “Het is inderdaad zo dat 4G nog niet overal beschikbaar is maar de 3 providers onderzoeken dat elk afzonderlijk en houden rekening met verschillende factoren om zendmasten eventueel bij te plaatsen. Doorgaans zullen zij 4G eerst beschikbaar maken in steden en grote gemeenten. Als consument kan u daar tegen klacht indienen en ik raad u ook aan om dit te doen.“

Bijen

“Ik wil u toch ook mee geven dat wij als gemeente ook een beetje voorzichtig moeten zijn als we zo een dekking vragen, want meestal betekent dit ook dat er nieuwe sterke zendmasten zullen moeten bij geplaatst worden. Ik weet niet of onze mensen dat zo graag willen.  Trouwens, en nu spreek ik als schepen van milieu,  ik weet dat jullie begaan zijn met de bijen en ik heb een beetje onderzoek gedaan en vastgesteld dat er wereldwijd een afname is van de bijenpopulatie en verschillende wetenschappers hebben al aan de alarmbel getrokken. Ondanks dat er meerdere oorzaken zullen zijn, zijn er aanwijzingen dat ook de explosieve toename van elektromagnetische stralingen in het milieu er iets mee te maken hebben. De straling blijkt een significante invloed te hebben op het gedrag, de communicatie, de navigatie en het immuunsysteem van bijen. Dus ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden, maar als u graag als  consument een brief stuurt naar de providers dan mag u dan van mij gerust doen, maar ik denk dat het niet een kerntaak is van de gemeente om brieven te sturen naar de providers”, zegt schepen Elpers.

Nutsvoorziening in de gemeente

Mignon weerlegde de uitspraak van de schepen. “U zegt dat de providers voorrang geven aan dicht bevolkte gebieden. Maar als we de kaart bekijken zien we dat ook weinig bevolkte gebieden zoals de Kempen goed gedekt zijn door het 4G-net. Uw opmerking over de bijen is een gevoelig  punt maar door alleen in Lennik geen dekking te voorzien, doen we niets aan het probleem. U suggereert om als consument klacht in te dienen. Ik heb dat maanden geleden al gedaan. Ik vind alleen dat telefonie een nutsvoorziening is en dat het daarom de taak is van de gemeente om eens met de bel te gaan rinkelen en te vragen waarom de dekking voor onze gemeente niet gerealiseerd is. Als er problemen zouden zijn met vaste telefonie dan denk ik dat u wel maatregelen zou treffen en als u dat niet doet voor mobiele telefonie, vind ik dat moeilijk te aanvaarden.”

Elpers: “U zegt dat als we het alleen in Lennik niet doen, dan doen we maar mee. Daar doe ik totaal niet aan mee.” Gun Mignon: “Als u de bijen zo lief hebt dat stel ik voor dat u een brief stuurt aan alle gemeenten om aan de operatoren te vragen 4G af te schaffen zodanig dat de bijtjes er wel bij zouden varen.”

Telenet

Raadslid Willy De Waele, wees er als klant van Telenet op, dat die provider gebruikt maakt van de masten van Mobistar, die weigert de nodige aanpassingen te doen. We kunnen er samen naar werken dat Mobistar zijn masten aanpast. “Er bevinden zich in mijn buurt nochtans geen fysieke hindernissen. Ik belde al verschillende malen naar Telenet maar daar krijgen we te horen dat het probleem bij Mobistar ligt.’”

“Sinds kort heeft Telenet Base overgenomen, met als gevolg dat zij zich binnen kort loskoppelen van Mobistar en masten van Base gaan gebruiken. Zo komt nu de macht bij Telenet te liggen en niet meer bij Mobistar”, repliceert Mignon.

Meer informatie

Bron: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Het centrum van Sint-Kwintens-Lennik en Sint-Martens-Lennik wordt slechts door 1 operator gedekt

- Gaasbeek ligt op de rand van 100% dekking

- Eizeringen ligt op de rand van 100% dekking

 

Mobistar dekt Lennik voor 100% met het 4G signaal

o Sint-Kwintens-Lennik heeft 100% dekking

o Sint-Martens-Lennik heeft 100% dekking

o Eizeringen heeft 100% dekking

o Gaasbeek heeft 100% dekking

- Inwoners gerelateerd zal Lennik 100% dekking hebben

 

Base dekt Lennik voor +/-60% met het 4G signaal

o Sint-Kwintens-Lennik heeft 20% dekking

o Sint-Martens-Lennik heeft 50% dekking

o Eizeringen heeft 100% dekking

o Gaasbeek heeft 50% dekking

- Inwoners gerelateerd zal Lennik minder dan 20% dekking hebben

 

Proximus dekt Lennik voor +/-40% met het 4G signaal

o Sint-Kwintens-Lennik heeft 20% dekking

o Sint-Martens-Lennik heeft 50% dekking

o Eizeringen heeft 50% dekking

o Gaasbeek heeft 50% dekking

- Inwoners gerelateerd zal Lennik minder dan 10% dekking hebben

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?