Lennik investeert volgende jaren 27 miljoen euro

Op de gemeente- en OCMW raad van Lennik werd donderdagavond het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. Het bestuur voorziet de komende jaren voor 27 miljoen euro aan investeringen.

Om met de deur in huis te vallen, de voornaamste (+100.000 euro) geplande investeringen van het gemeentebestuur op een rijtje :

Buitenschoolse opvang: herinrichting bestaande IBO Eizeringen en opening 2 de locatie in Sint-Kwintens-Lennik : 125.000
Inrichting speelbos achter sporthal Jo Baetens : 150.000
Optimaliseren van de sportsite KFC Lennik (kunstgrasvelden, kantine,…) : 1.000.000
Vernieuwen sportvloer, vechtsportmatten en mobiele tribunes sporthal Jo Baetens : 300.000
Creëren van ontmoetingsplaatsen : 200.000
Heraanleg Schapenstraat (studie en uitvoering) : 8.762.172  (werken al bezig)
Vernieuwing feestzaal Jo Baetens : 1.507.306 (werken al bezig)
Renovatie bijgebouw Dekenij : 522.320
Uitbouw Academie Peter Benoit : 520.000 (extra zaal op huidige site)
Bouw nieuwe loods technische dienst : 2.250.000 (liefst op aangekochte grond in Eizeringen bestemd voor kazerne)
Investeren in toeristisch fietsnetwerk en wandelpad toegankelijk voor rolstoel en wandelwagen : 190.000
Opmaak RUP’s (RUP Eizeringen, open ruimte, ….) : 250.000
Aanleg fietspad Gustaaf Van der Steenstraat : 1.650.000
Energiebesparende maatregelen gemeentelijke gebouwen : 409.017 (zonnepanelen, ....)
Studiekost ontkoppeling riolering Hunsel, Nellekenstraat, Neerbuzingen, Scheestraat : 464.535
Asbestverwijdering : 180.000
Dierenwelzijn : 102.000 (zoals uitrol van zwerfkattenplan)
Strategische grondverwerving voor natuur en bos : 300.000
VerLEDding van de openbare verlichting : 696.428
Wagen- en machinepark : 439.000
Versterken en uitbreiden van het huidige ANPR- en camerabeleid : 370.000
Onderhoud wegen : 2.000.000

Participatie

"Dit meerjarenplan is gebaseerd op het beleidsplan van het nieuwe bestuur, een interne en externe omgevingsanalyse en werd afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties omdat ook Lennik haar steentje wil bijdragen aan een duurzame wereld", aldus het bestuur. "Daarnaast werd ons beleidsplan zeer sterk gevoed door de bijdragen van de burgers, verenigingen,… via het participatietraject ‘Lennik aan zet’. Vanaf 20 juni 2019 werden alle Lennikenaren uitgenodigd om op www.lennikaanzet.be hun idee of voorstel in te dienen rond een aantal thema’s: dienstverlening, klimaat, mobiliteit, openbare ruimte, ondernemen, veiligheid, vrije tijd wonen, zorg en onderwijs. Niet minder dan 287 voorstellen werden ingediend waarvan 85% van de ideeën weerhouden werd in het meerjarenplan. Een waar succes. Daarnaast werden er ook interviews afgenomen en werd er begin september een toekomstdag georganiseerd."

Oppositie

Volgens N-VA - Lennik Kwadraat kan het absoluut niet door de beugel dat de meerderheid over participatie spreekt, terwijl geen enkele adviesraad voorafgaandelijk betrokken is bij de opmaak van dit meerjarenplan. Het oppositiekartel is ook van mening dat veel actiepunten op het eerste zicht wel mooi ogen, maar de omschrijving ervan vaak bijzonder vaag is.

Later meer ...


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?