Lennik herstelt haar holle wegen in ere

Het lokaal bestuur van Lennik maakt werkt van het herstellen en onderhouden van holle wegen.

"Holle wegen zijn karakteristiek in een heuvelachtig landschap waaronder ook het Pajottenland. In Lennik zijn er ook een heel aantal aanwezig. Deze wegen waren ooit even hoog als de naastliggende akkers. Maar door afspoeling van aarde tijdens zware regenval, intensief gebruik, etc ... kwam het tracé van de holle wegen steeds lager te liggen", zegt schepen Hendrik Schoukens (Groen).

"Op de taluds begonnen er heel wat planten te groeien: kruiden, struiken en bomen en daarbij horend kwamen er dan mossen, insecten, vogels, zoogdieren, ... mestaal kleine maar wel ecologisch zeer waardevolle biotopen. Deze kleine landschapselementen zijn naast een oase voor planten en dieren ook een fijne schaduwplek voor de mens in de zomer. Bovendien beschermen ze het landschap ook tegen verdere erosie bij zware regenval, zorgen ze voor ecologische verbindingen langs de akkers en vormen ze een natuurlijke buffer tegen extremen. De voorbije eeuw zijn er heel wat holle wegen verdwenen."

De gemeente Lennik wil de komende jaren deze ecologische parels terug in ere herstellen in samenspraak met de landbouwers in de omgeving. "Zo plantten we in de winter van 2021 in de houtkanten 1760 stuks bosgoed waarbij gezorgd werd voor voldoende variatie met bermen met enkel kruiden, kruidenrijke grasstrook met haag en smalle houtkant of een brede houtkant zonder kruidenrijke grasstrook", gaat Schoukens verder.

De voorbije maanden werden op volgende plaatsen aanplantingen verricht:

  • Scheestraat: aanplanten van houtkanten op steile taluds en twee knoteiken
  • Trontingen en Korte Trontingenstraat: heg en houtkant als ecologische verbindingsstroken
  • Tombergstraat: herstel houtkanten holle weg om erosie van de taluds tegen te gaan
  • Steenbergstraat: uitbreiding van heg en smalle houtkanten
  • Groenstraat: verwijderen dode bomen en herstel houtkanten holle weg
  • Wolvenstraat: heraanvullen houtkanten holle weg
  • Langestraat thv Bree-eik, Bree-eikweg en Grote Vijverselenweg: aanvullen bestaande houtkanten


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?