Lembeekse kandidaten voor sp.a

Met Peggy Massien en Johan Servé levert Lembeek deze legislatuur  sp.a 2 schepenen.  Massien is onder andere bevoegd voor  kindbeleid, milieu, tewerkstelling, integratie, ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid, Servé is de schepen van openbare werken, groen en afvalverwerking. Ze staan respectievelijk op 2 en 3. Valerie Hamelryck ,fractieleider in het OCMW, staat op 5.  Alle drie werden door de partij al voorgesteld.  

Mathias Pierquin vinden we terug op 9.  Mathias is een 26-jarige gedreven jongere, politieke wetenschapper van opleiding en was de afgelopen jaren het jongste OCMW-raadslid in Halle. Hij wil een stem zijn voor de Hallenaar door in te zetten op burgerparticipatie, dialoog en inspraak, zo organiseerde hij vorige maand de Burgertop G100 in Halle. Mathias wil mee het beleid te kunnen bepalen inzake jeugd, sport, lokale economie en sociale zaken.

Op 12 een andere jongeman, Arno Pirolo.  Arno is zeer actief in verscheidene verenigingen en weet dus goed wat er leeft in het verenigingsleven.  Het is een harde werker en  is ook secretaris van sp.a Halle.  Arno , met Italiaanse roots, komt voor de eerste keer op en engageert zich vooral voor tewerkstelling, het verenigingsleven en sociale cohesie.

Werner Devos staat op de 13de plaats.  We kennen  Werner als vakbondsafgevaardigde bij Colruyt en hij is een begenadigd muzikant.  Hij deed het de vorige verkiezingen reeds zeer goed en vond toen de drive om zich de vorige jaren te engageren voor de mensen.  Cultuur en de belangen van Lembeek zijn zijn ding.

Eliane Berlize, die op de 19deplaats staat,  kennen we als de vorige uitbaatster van het sportcafé van spotzaal Bricout en als huidige medewerkster van café ’t Klein Stadhuis op de Grote Markt.  Zij weet zeer goed wat er nodig is om de horeca te ondersteunen in Halle.  Zij vindt dan ook dat Halle een bruisende stad is en wil zich engageren om dat zo te houden.

Op 20 vinden we een andere dame uit de horecawereld, Marie-France Dubois.  Marie-France heeft jaren ’t Smeerhout opengehouden in Buizingen en werkt nu in de Mustang in Lembeek.  Naast de ondersteuning van kleine zelfstandigen wil ze er vooral over waken dat de deelgemeenten niet vergeten worden.

Bruno Devuyst tenslotte, staat op de 22ste plaats .  Sinds kort zelfstandige is hij ook een van de organisatoren van Kermis Hondzocht.  Hij is eveneens muzikant en zit in het bestuur van de St.-Vincentiusfanfare.  Vanuit die hoedanigheden weet hij wat er beter kan voor het verenigingsleven en daar wil hij zich dan ook ten volle voor inzetten.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?