Lembeek eert de Broeders van de Christelijke Scholen

Het werd vandaag een feestdag voor de Lembeekse gemeenschap. Het dorp aan de Zenne heeft niet alleen Sint-Veroon en de jaarlijkse Sint-Veroonsmars op paasmaandag om fier op te zijn. Het is ook jaren de 'thuis' geweest van de broeders van de Christelijke Scholen en zij werden vandaag uitgebreid herdacht.

Van 1904 tot 1937 was in Lembeek het generaal huis van de Broeders van de Christelijke Scholen gevestigd. De relieken van de stichter, de heilige Jean-Baptiste de La Salle verbleven er in de kapel van het generaal huis.

Lembeek is altijd erkentelijk gebleven tegenover de Broeders. "De broeders hebben zich jarenlang ingezet om de Lembeekse mannelijke jeugd goed onderwijs te bezorgen", aldus parochieverantwoordelijke Jef Devillé. "Daarbij hadden zij langs de “oudleerlingenbond” ook aandacht voor de vrijetijdsbesteding van jongeren. Die erkentelijkheid en dank werd door de Lembeekse gemeenschap én de Broeders vandaag gevierd."

Praalgraf

Deze voormiddag had in de Lembeekse kerk een plechtige eucharistieviering plaats die werd opgeluisterd door het Dominiek Saviokoor uit Dilbeek onder leiding van Monika Van den Perre. Na de viering had de inhuldiging plaats van het praalgraf van de heilige Jean-Baptiste de La Salle dat een plaats heeft gekregen in de parochiekerk van Lembeek.

Het stond van 29 juni 1906 tot 1950 in de kapel van het kasteel van Lembeek (vroegere centraal huis van de broeders). In 1950 verhuisde het naar het provinciaal huis van de broeders in Groot-Bijgaarden, het Wivinaklooster. Wegens de zware financiële last voor de broeders verkochten zij hun klooster in 2008.

Op vraag van enkele Lembekenaren schonken de Broeders, na onderling overleg, het praalgraf aan de Lembeekse gemeenschap die de herinnering aan de broeders niet vergeten was. Dat gebeurde in 2008. Het duurde nog tot 2014 eer het altaar een definitieve plaats kreeg in de parochiekerk. "Dit ging niet zonder slag of stoot, want wie zou deze overplaatsing en de heropbouw uitvoeren en bekostigen? Waar vinden we een tijdelijk verblijf om in afwachting de onderdelen van het altaar op te slaan? Waren er subsidiemogelijkheden? Uiteindelijk werd het altaar door de kerkraad van Lembeek overgedragen aan de stad Halle die er eigenaar van is", aldus Jef Devillé.

Relieken

Bovendien werden vandaag relieken bijgeplaatst van Jean-Baptiste de La Salle, van de heilige broeder Mutien-Marie van Malonne, van de heilige broeder Miguel Febres Cordero (Ecuador) die in Lembeek verbleef van 15 juli 1907 tot 8 juli 1908 en heilig verklaard werd op 21 oktober 1984 en van de Spaanse martelaren die in Lembeek hebben gewoond. Zo kwamen ook een beetje relieken van Jean-Baptiste de La Salle terug naar Lembeek.

Dank u

"Om dit artikel te beëindigen willen we ook onze dank uitdrukken aan de persoon die in 2008 het vuur aan de lont gestoken heeft", besluit Devillé. "Want zoals het dikwijls gaat, moet 'iemand' het initiatief nemen. Zo is het ook in Lembeek gebeurd. Emile Vannerom – ere wie ere toekomt - gekend om zijn interesse voor 'geschiedenis en veel waardevols dat niet mag verloren gaan', wist anderen warm te maken voor iets waar hij zelf geen zicht op had of wat het zou kunnen worden. Aan wat de Broeders in Lembeek hebben opgebouwd moet een zichtbare herinnering blijven dacht Emile. Het verhaal van de broeders mag geen einde kennen dachten velen met hem."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?