Leeuwse Natuurvrienden puzzelen lindenbos bij elkaar

VLEZENBEEK - Binnenkort start de lokale Natuurpuntafdeling in Vlezenbeek met de omvorming van een kaprijpe populierenplantage naar een lindenbos. Om het project te bekostigen, is de vereniging op zoek naar geld.

Sinds 2005 zijn de Leeuwse natuurvrienden gestart met het uitbouwen van een natuurgebied in de Zobbroekbeekvallei. De afgelopen jaren werd reeds 3 hectare populierenbos omgevormd tot een inheems broekbos met els, eik en hazelaar. Vanaf 2016 zal een nieuw project uitgevoerd worden en zal een kaprijpe populierenplantage omgevormd worden naar een lindenbos. Of liever: een gemengd lindenbos, want hoewel de nadruk ligt op zomer- en winterlinde, komt er ook zomereik, wintereik en haagbeuk aan te pas. En een mooie boszoom met rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, enz…

Voor de aankoop van het plantgoed organiseerde de natuurvrienden op de jaarmarkt van Vlezenbeek een originele fondsenwerving. Aan hun infostand kon je niet enkel genieten van spek met eieren en lokale bieren, maar ook een bijdrage leveren door een 'puzzelstukje bos' te kopen. Een oproep die op heel wat steun kon rekenen.

Elke bijdrage is nog steeds bijzonder welkom. Meer informatie via de Facebookpagina van de Leeuwse Natuurvrienden


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?