Leeuw wil vlot offerfeest maar ook verplichting slachten onder verdoving

VLEZENBEEK – De gemeente en slagerij Froidmont hebben een overeenkomst gesloten om het verkeer en de administratie rond het offerfeest in goede banen te leiden. Voor  het eerst moet er 5 euro betaald worden voor het slachtbewijs. Het gemeentebestuur heeft wel een principieel probleem met de rituele slachtingen.

Ieder jaar viert de moslimgemeenschap het Offerfeest. Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 oktober zullen in het slachthuis in Vlezenbeek (slagerij Froidmont) op de Postweg in Vlezenbeek terug schapen worden geslacht. De organisatie van deze grootschalige gebeurtenis is ingewikkeld en vereist dan ook een goede samenwerking van de moslimgemeenschap, het slachthuis, een dierenarts, de gemeentelijke diensten en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Omleiding/signalisatieplannen

Michel Froidmont verwacht dat 15 oktober de drukste dag zal zijn met een piek tussen 10.00 en 14.00 uur. Rekening houdend  met die grote opkomst, werd er voor die dag een aangepast verkeersplan (zie hier onder) uitgewerkt.

Het gemeentebestuur van Dilbeek wenst dat de omleiding niet langer haar grondgebied doorkruist. Daarom werd er dit jaar een alternatieve route uitgewerkt. De nodige signalisatie en parkeerverboden zullen tijdig worden geplaatst. Er worden 2 stewards voorzien die de verkeersdoorstroming in goede banen zullen leiden. De rotonde in Vlezenbeek zal worden gevrijwaard om een blokkering ervan te vermijden. In de toegestane rijrichting op de Postweg zal een snelheidsbeperking van 30 km/uur gelden. Bij het slachthuis zal er 1 inrit en 2 uitgangen worden voorzien waar er geritst kan worden (indien het weer het toelaat).

“We willen een drive-in systeem toepassen en dat heeft de jongste drie jaren de mobiliteit verbeterd”, zegt hoofdcommissaris Marc Crispel.

Slachtbewijzen

De slachtinrichting van het slachthuis in Vlezenbeek is met het oog op het offerfeest ingericht en vergund als een tijdelijke slachtinrichting.

Personen die dieren laten slachten in een tijdelijke slachting dienen te beschikken over een door de gemeente afgeleverd slachtbewijs, waar de gegevens op vermeld staan die door het FAVV en het Beltrace opvolgingssysteem  worden vereist. In essentie gaat het om de persoonsgegevens van de particulier, zijn registratienummer en de identificatie van het geslachte dier.

Ingevolge een overeenkomst tussen het gemeentebestuur en Slachthuis Vlezenbeek bvba worden de slachtbewijzen klaargemaakt en in het Beltrace programma ingevoerd door het slachthuis. Het slachthuis staat ook in voor het innen van de retributie en de opmaak van de slachtbewijzen (5 euro per slachtbewijs). De gemeente oefent een controle uit en stempelt de slachtbewijzen af. Het gemeentebestuur vordert de opgelegde retributie terug nadat de bewijzen zijn afgestempeld en geteld. Er zullen naar schatting meer dan 1.500 slachtbewijzen afgeleverd worden.

Voedselveiligheid/dierenwelzijn

Vorig jaar was er een quotum vastgelegd. Toen werd er echter vastgesteld dat er meer schapen werden verkocht (bijna het dubbele), maar de frequentie van 120 voertuigen per uur was realistisch en controleerbaar. Het college van burgemeester en schepenen heeft opnieuw een quotum vastgelegd van maximum 2.400 schapen per dag.

Er is een coöperatieve samenwerking tussen het FAVV en het slachthuis in Vlezenbeek. Een dierenarts ziet toe op de toepassing van de regelgeving.

Controles op verkoop bij particulieren

Op 14 oktober zullen er ook levende schapen worden verkocht. Naast het toezicht op het slachthuis worden door FAVV tijdens deze periode eveneens steekproeven gedaan bij particulieren. Volgens de godsdienst wordt er immers onbedwelmd geslacht, maar volgens de wetgeving mag dit niet als particulier. “De politie gaat steekproeven uit voeren om te zien of het vervoer van levende dieren correct gebeurd. We gaan de gemeenten waar de kopers verblijven aanschrijven en vragen wat er met het schaap is gebeurd. We willen daarmee het illegaal slachten maar ook het achterlaten van slachtafval vermijden”, zegt burgemeester Luc Deconinck.

Gemeentebestuur vraagt wijziging wetgeving

Het gemeentebestuur heeft een principieel probleem met de rituele slachtingen. In tegenstelling tot onder andere Zwitserland, Zweden en Noorwegen laat de wet het momenteel niet toe rituele slachtingen te beletten. Het gemeentebestuur vraagt dat de federale wet in die zin zou worden aangepast. In afwachting vraagt het gemeentebestuur aan het slachthuis om bij de volgende edities de afnemers de keuze te bieden om het dier bedwelmd of onbedwelmd te laten slachten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?