Leerlingen uit Groot-Bijgaarden in jury van Koningin Mathildeprijs 2019

Afgelopen donderdag reikte de Koningin in het koninklijk paleis de Koningin Mathildeprijs 2019 uit aan Muzass vzw, een inclusief muziekatelier waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen met en zonder beperking samen muziek (leren) maken. De jongerenjury met onder meer leerlingen uit het Don Boscoinstituut in Groot-Bijgaarden koos Muzass uit 19 finalisten, allemaal projecten ‘door jongeren voor jongeren’ waar de verbindende en versterkende kracht van muziek vorm krijgt.

In de voorbije jaren lanceerde het Koningin Mathildefonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, drie maal de oproep ‘Music Connects’ en ondersteunde het zo projecten waarin muziek bijdraagt tot ontmoetingen, expressieve vaardigheden, emancipatie en het welzijn van jongeren, in het bijzonder van de meest kwetsbaren.

In 2018 werden er 19 projecten geselecteerd door een jury van experts. Al deze projecten ontvingen elk maximaal 9.000 euro steun, goed voor een totaalbedrag van 160.000 euro. Het gaat onder meer om muziekprojecten met kinderen uit concentratiescholen of jongeren die in detentie zitten, over workshops waar jongeren leren in soundscapes uit te drukken hoe ze natuur of kunst beleven, beatmakers en rappers die met een caravan de Brusselse wijken in trekken, jongeren uit de jeugdzorg die in scholen eigenwijze, muzikale infosessies geven over verslaving, en veel meer.

Inclusieve muziekateliers

Een jongerenjury met leerlingen uit het Don Bosco Instituut uit Groot-Bijgaarden en uit het Athénée Provincial van La Louvière stond voor de moeilijke taak uit deze 19 finalisten de laureaat te kiezen van de Koningin Mathildeprijs, waaraan een bijkomende steun van 10.000 euro is verbonden. Hun keuze viel op Muzass vzw uit Lint/Kontich en Schiplaken.

Muzass is geen gewone muziekschool, maar een muziekatelier waar iedereen welkom is om vanuit zijn of haar mogelijkheden en op eigen tempo muziek te leren maken, en samen te musiceren. De vzw werd opgericht door mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en ouders van kinderen met ASS, maar alle kinderen, jongeren en (jong)volwassenen kunnen bij Muzass deelnemen, ongeacht de aard van hun eventuele beperking. Muzass wordt volledig door vrijwilligers gedragen.

Daarnaast komen ook kinderen en jongeren zonder beperking op een ontspannen manier musiceren bij Muzass, dat ernaar streeft minstens 1/3 deelnemers met een beperking te bereiken en minstens 1/3 zonder beperking. Meer nog dan het plezier van het musiceren staat immers de inclusie voorop, én het versterken van ieders vaardigheden en zelfvertrouwen. Muzass moedigt iedereen aan om als vrijwilliger mee te werken en tot op het bestuursniveau verantwoordelijkheden te dragen, ook jongeren met een beperking. Het biedt vorming aan vrijwilligers om hun rol op te nemen in een inclusieve vereniging waar ze ook omgaan met deelnemers met een beperking. Voor het geven van de muzieklessen kan Muzass mede steunen op conservatoriumstudenten en bevlogen amateurmuzikanten.

De steun van het Koningin Mathildefonds gebruikt Muzass onder meer voor de aankoop van muziekinstrumenten en -materialen, de aanpassing van lesmateriaal en coaching bij de uitbouw van de opleidings- en begeleidingsdienst opdat mensen met en zonder beperking zelf de vzw kunnen runnen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?